VERDENSMIDDAG 15. mars
VERDENSMIDDAG 15. mars

Denne gangen får vi smake på mat fra Venezuela :)

KIA og Tasta menighet inviterer på nytt til

VERDENSMIDDAG

i Tasta kirke, torsdag den 15.mars, kl. 18:00.

Mat fra Venezuela

Kulturinnslag

Velkommen til en hyggelig kveld i godt fellesskap

mellom mennesker fra ulike kulturer :-)

Entré kr. 50

Påmelding til: chiaki@kiakorge.no

eller på sms til: 483 14 163