Mannsgruppa
Mannsgruppa

Velkommen til mannsgruppa!

Minner om neste møte som blir mandag 5.mars kl.20.00 hos Lars Tjemsland,Høgebrekka 6

Han har selv innlegg med temaet: "Med hurtigruta vinterstid". Forteller og viser bilder.

 

 

De øvrige møtene nå i vår blir:

Mandag 9.april kl.20.00 hos Inge Tappel, Goastemmen 71, Viste ( Ovenfor hotellet)

Innlegg ved Ronald Mong: "Misjonsarbeid på Madagaskar" . Viser bilder

 

Mandag 7. mai. blir det tur til Liv og Eriks hytte på Idse. Erik har  selv innledning over emnet: "Tid og tidsmåling".

Ektefellene ønskes velkommen.

Nærmere informasjon om tid og reisemåte senere.