Delta i spørreundersøkelse om trosopplæringen
Delta i spørreundersøkelse om trosopplæringen

Vi trenger din hjelp og dine innspill for å gjøre trosopplæringstilbudet vårt bedre. Delta i spørreundersøkelse her!

Vi synes det er fantastisk kjekt å jobbe med barn og unge!
Å få høre deres tanker, erfaringer og refleksjoner.
Å oppleve frimodigheten, nysgjerrigheten og undringen,
leken, latteren som sitter løst og sanggleden.


Dette å jobbe med trosformidling er spennende, givende, ja, ganske enkelt utrolig kjekt!
Barna som kommer sier at det de deltar på er kjekt og det er spennende.
De sier og viser at de trives i lek og læring, i måltidsfellesskap og i samhandling!

Foreldre gir oss også gode tilbakemeldinger på vegne av seg selv og sine barn. Dette er vi stolte av!
Hver gang vi sender ut invitasjoner til alle døpte, er det med stor glede og gode forventninger!
Da er det veldig trist at vi flere ganger må avlyse arrangement fordi det er for få påmeldte.
Dette er en utvikling som har skjedd i løpet av de siste årene, på tross av trivsel og gode tilbakemeldinger.

Hvorfor er det så få barn som melder seg på trosopplæringstiltak i Tasta menighet?
Og derfor spør vi dere: Hva skal til for å få flere barn til å komme på tiltakene våre?
Er det tidspunktet som ikke passer? Treffer ikke innholdet? Ønsker barn og foreldre trosopplæring? Hvilke faktorer bestemmer hvorvidt dere sender barna på et tiltak i kirken, eller ikke?

På bakgrunn av dette har vi laget en liten undersøkelse for å få svar på dette. Vi håper dere kan ta dere tid til å svare, slik at vi kan lage et tilbud for trosopplæring som er bra for dere og bra for oss. Det tar to minutter, og dere svarer anonymt.

Delta her!

Tusen takk til alle som bidrar med innspill og tanker. Det setter vi stor pris på!


Har du spørsmål eller innspill, kan du også ta kontakt med kateket Ingrid Øxnevad Hellang
ih434@kirken.no eller telefon: 51 54 51 84.