Menighetens årsmøte er nå avholdt!
Menighetens årsmøte er nå avholdt!

 Tasta menighets årsmelding for 2017

Tasta menighet sitt årsmøte ble avholdt søndag 18. mars. Her er årsmeldingen som ble lagt fram på møtet.

Les årsmeldingen her