Kirkeringtur til Hana
Kirkeringtur til Hana

Bli med kirkeringene på tur til Hana kirke 29. mai.

Velkommen til årets kirkeringstur til Hana kirke!
Vi kjører i privatbiler fra Tasta kirke kl 18.00.

Kr 100 pr pers (smørbrød og kringle).

Husk utlodning! Ta med en liten gevinst.

Dersom du ikke er med i en kirkering, men vil være med på tur, er du hjertelig velkommen!

Påmelding til din kirkeringsleder eller til Liv Messmer Knudsen 90505769.