Temakveld om sorg
Temakveld om sorg

Diakonene i Den norske kirke i Stavanger inviterer til "Temakveld om sorg" 

 

 

Tid: Torsdag 27. september, kl. 19.00.

Sted: Hillevåg kirke, Veumveien 55.

Alle er velkomne!

Program:

Foredrag ved psykiater Stig Heskjestad: "Leger tiden alle sår?"

Musikkinnslag ved kantor Magnhild Moe

Orientering om samtalegrupper for sørgende

Enkel servering

Gratis inngang