Oppdatering fra NMS England
Oppdatering fra NMS England

"Jeg kan ikke takke dere nok for Norgesturen, og for at dere gjorde at vi jentene ble kjent! Jeg har akkurat vært sammen med en av dem i dag!" , skrev en av jentene vi tok med oss til Norge.

"Det var den beste turen jeg noensinne har vært på!", fortalte en av jentene.Jentene sammen med Anna
 


Vi har mye å være takknemlige for her i England, samtidig som vi har mye å legge fram for Gud i bønn.
Vær gjerne med og takke Gud for

  • Ettåringene; for deres engasjement og tjenersinn, og for de gavene og talentene de bringer med seg inn i sine "placements".
  • For turen vår til Norge; at alt gikk så bra som det gjorde, for nye vennskap knyttet mellom oss og Stange, og for mulighetene turen gav oss til å bygge relasjoner på tvers av ungdomsgruppene våre.
  • For relasjonene vi allerede har knyttet, med ungdommer, kirker og enkeltpersoner, og for muligheten vi nå har til å ta disse lengre.

Husk gjerne også på oss i bønn for

  • At vi skal få bringe enda mer av Jesus med oss i kontakten med ungdommene, og at ungdommene skal ha åpne ører og hjerter
  • At ettåringene skal finne seg godt til rette; at de skal få en god oppstart og føle at de gjør nytte for seg.
  • For videre samarbeid med kirker og menigheter, i Carlisle og området rundt.
  • For ungdommene vi ønsker å gå dypere med, og for at vi skal kunne investere i dem på en best mulig måte.
  • For muligheten vi nå har til å samle de ulike ungdomsgruppene vi er involvert i i Carlisle, pga at de tre jentene fra ulike grupper vi tok med til Norge nå kjenner hverandre.

 

Piknik ved Domkirkeodden i Hamar, sammen med noen av våre nye venner.
 


Følg oss gjerne på blogg, YouTube og sosiale medier!
Blogg: nms.no/england
YouTube: nms england
Facebook: nms england
Instagram: nmsiengland


Og ucrew har en egen instagram konto: nmsucrew (denne er felles for alle ettåringene i Europa)

Den spennende fortsettelsen...


Da var september her igjen, skolene har startet opp og ungdomsgruppene våre er i gang igjen. For meg som nå har vært her et år er det fint å komme tilbake, kjenne steder og folk, og vite at mange av ungdommene vi møter nå også kjenner meg. Arbeidet vi gjør, spesielt i Carlisle, har de senere årene vært preget av å nå lengst mulig ut, bli kjent med flest mulig, men nå når vi er et større team basert i Carlisle kan vi også begynne å gå mer i dybden i relasjonene. Det er da det er fint å komme tilbake, møte igjen ungdommene vi har brukt tid sammen med, vite litt om hva som foregår i livene deres og bare fortsette samtalen. Vi ønsker også mer bevisst å bruke tid med enkeltungdommer, for å utruste dem, utfordre dem og gå sammen med dem, og nå når vi har fått en litt dypere relasjon med noen av ungdommene er dette noe vi vil sette i gang med. Våre fremtidige ledere er sannsynligvis allerede i gruppene våre! Fortsettelsen er spennende!...

De nye ettåringene våre er også kommet på plass. I år har vi tre norske, to estiske, en fransk og en britisk ettåring, så i år er de virkelig et internasjonalt team. Men bare jenter. Så langt har vi et godt inntrykk av dem, og tror de alle vil være med å berike sine "placements" der de er sendt; til Carlisle, Ulverston, Barrow og Grange. Så har vi tro for at dette bare er starten på et liv i tjeneste for dem, i ulike former, på ulike steder. 


Hele ucrew- gjengen samlet på Hald i august

Noe av det største som har hendt siden sist er at vi i sommer hadde med oss noen av våre britiske ungdommer på besøk til Stange menighet i Hedmark. Etter å ha planlagd turen i nesten ett år reiste vi endelig nå i august, og var der i 12 dager. Hva vi har sett her i Carlisle, og Cumbria for øvrig, er at det er vanskelig å samle ungdomsgrupper fra ulike steder til ett sted og ett arrangement; de fleste ungdommene holder seg i sin bydel eller område, og er ikke så interessert i å dra noe sted for å være med på et arrangement. I alle fall ikke dersom de ikke kjenner noen fra de andre gruppene som kommer. Med dette i mente valgte vi å invitere med oss tre jenter fra tre av ungdomsgruppene vi er involvert i i Carlisle til Norge, med et håp om at det da i etterkant vil være lettere for oss å bringe disse gruppene sammen når disse tre i alle fall kjenner hverandre. 


Jentene sammen med Anna i Frognerparken

Jentene vi tok med oss visste om hverandre, men var ikke kjent før vi dro, så vi var en spent - og stille- gjeng som tok avsted. Fjorårets Carlisle- ettåring, Anna, møtte oss i Norge og var med oss på turen, og i tillegg fikk vi bli kjent med flotte mennesker fra Stange og omegn.  Både menighetsråd, ansatte og frivillige tok i mot oss, innkvarterte oss, laget mat til oss, kjørte oss og viste oss rundt, så nå kjenner både jentene og jeg Hedmark! Høydepunktet for jentene var nok å få bli med på konf. leiren arrangert av Stange og nabomenighetene, og spesielt lederdøgnet i forkant syns de var topp! Det å få bli kjent med de norske ungdommene som var med som ledere på leiren, knytte kontakt med dem, og skape minner sammen er noe de kommer til å ha med seg lenge. Det flotte er at jentene har kontakt med disse ungdommene fortsatt (det er noe av det positive med sosiale medier!), og en gjenvisitt vil bli gledelig mottatt! En stor takk til Stange menighet som inviterte oss og la alt til rette for at vi kunne komme på besøk, og en ekstra takk til menighetsrådsleder Arnfinn Bjørgen, menighetspedagog Ranya Karlsen og barne- og ungdomsarbeider i nmsu, Trine Franksdatter Kristiansen. Uten dere hadde det ikke blitt en like bra tur!


I Skibladner, på Mjøsa, sammen med noen av de norske ungdommene. Rett etter at det ble fløytet når vi kjørte under en bro..

Dette var en av de første, om ikke den første, gangen vi har blitt spurt om å ta med oss en gruppe ungdommer på besøk til en annen menighet, og det var fint å få oppleve utveksling mellom menighetene "den vegen" også. Forøvrig får vi ofte spørsmål om menigheter og ungdomsgrupper kan komme på besøk til oss, noe vi er veldig glade for, og dersom din menighet kunne vært interessert i noe slikt; ta gjerne kontakt med Kristian Mjølsneset i nms som er kontaktperson for såkalte uteam for å starte dialogen. Kanskje sees vi i England?
 

------------------------------------------------------------------

 

Igjen en stor takk til alle dere som på ulike måter støtter oss. Dere er med og gjør arbeidet her mulig. Dere er med og gjør det mulig for oss å komme i kontakt med stadig flere ungdommer. Dere er med og gjør det mulig for unge voksne å tjene andre i en ny setting, som utruster og utfordrer dem til videre tjeneste. Dere er med og 
 

Bekjemper urettferdighet
Deler troen på Jesus
Utrydder fattigdom

 

Med en takk til Han som ikke bare kjenner fortiden, men også fortsettelsen! 

Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. 
(Hebr 13:8)


For nms England;
Solgunn P. Smith