Sorggrupper

Sorg er en naturlig og sunn reaksjon på tap. En sorggruppe er en støttegruppe der den enkelte kan dele tanker og følelser omkring egen sorg - og samtidig lytte til andres erfaringer.

Du kan lese mer om sorgarbeidet i denne brosjyren.

Ta kontakt med Anne Synnøve Evja Eikill diakon i Tasta menighet tlf. 51 54 51 88