Kontaktliste

Karoline Wadseth Aase

Menighetspedagog
 Send e-post

John Gunnar Akerø

Organist
 Send e-post

Håvard Eidhamar

Sokneprest
 51 54 51 85
 Send e-post

Anne Synnøve Evja Eikill

Diakon
 51 54 51 88
 Send e-post

Turid Helgeland

Daglig leder
 51 54 51 83
 Send e-post

Håvard Hellang

Kirketjener
 Send e-post

Ingrid Øxnevad Hellang

Kateket
 51 54 51 84
 Send e-post

Solveig Haugen Hiim

Menighetsarbeider
 51 54 51 80
 Send e-post

Maria Kernan

BU-arbeider
 Send e-post

Håkon Meling

Vaktmester
 51 83 66 85 ; 51 54 51 87
 Send e-post

Maren Helgeland Nymark

Trosopplærer
 51 54 51 82
 Send e-post

Pia Ogim

BU-arbeider
 51 54 51 91
 Send e-post

Ola Ohm

Organist
 51836688
 Send e-post

Thomas Eide Torstrup

Kantor
 975 79 673
 Send e-post

Kjersti Wee

Prest
 51836683
 Send e-post
Kontakt oss

Telefon: 51 54 51 80
tasta.menighet.stavanger@kirken.no

Kontaktadresse:
Fagerstølveien 9B
4027 Stavanger

Postadresse:
Postboks 201, Sentrum
4001 Stavanger