Gud gir - vi deler!

                                            Tjen hverandre, 
                                        hver og en med den                 
                                      nådegave han har fått, 
                                      som gode forvaltere av 
                                     Guds mangfoldige nåde.

                                                            1. Peters brev 4:10

                                         

Du er skapt av Gud med en hensikt! Vi er alle skapt til å leve i fellesskap og til å ta vare på hverandre.
I Tasta menighet er vi opptatt av at alle skal bli velsignet og til å være til velsignelse for andre.
Alle har vi ulike evner og interesser, og i Tasta menighet ønsker vi å hjelpe alle til å ta vare på de gaver Gud har lagt ned i den enkelte.

I Tasta menighet har vi alltid plass til nye medarbeidere i ulike oppgaver.
Vi trenger deg som kan bidra litt, og vi trenger deg som har mulighet til å være med i faste aktiviteter.
Vi trenger deg som bli med i det arbeidet vi allerede har, og vi trenger deg som har nye ideer.
Kanskje er du redd for at du ikke er god nok?
Da skal du huske på at det viktigste er at du har et ønske om å bidra.
Så går vi veien sammen, skritt for skritt!

Noen eksempler på tjenester:

Hva har du lyst til å gjøre i Tasta menighet.pdf

                          Det er forskjellige nådegaver,
                            men Ånden er den samme.
                           Det er forskjellige tjenester, 
                            men Herren er den samme.

                                                  1. Korinterbrev 12:4-5Ta gjerne kontakt med oss på mail eller telefon 51 54 51 80.


Dersom du registrerer deg her, tar vi kontakt med deg innen to arbeidsdager.

Kontakt oss

Telefon: 51 54 51 80
tasta.menighet.stavanger@kirken.no

Kontortid:
Man.-fre. kl. 09.00-15.00
eller etter avtale

Kontaktadresse:
Fagerstølveien 9B
4027 Stavanger

Postadresse:
Postboks 201, Sentrum
4001 Stavanger

kirkens servicetorg

 

Telefon: 51 84 04 00

Åpningstid: 08.00-15.30