Misjonsnyheter

Nyhetsbrev fra Carlisle

Ny misjonær på plass i Carlisle!    Les mer...

Oppdatering fra NMS England

   Les mer...

Verdensmiddag

 

KIA Rogaland

 

 

 

 

Tasta menighet har engasjert seg i KIA sitt arbeid på den måten at vi samarbeider om å invitere til "VERDENSMIDDAG" 2 ganger årlig.

Menigheten stiller med et "dugnadsteam" som planlegger og gjennomfører disse middagene sammen med folk fra KIA.

Menigheten bidrar også med litt underholdning og nybakte kaker!

Disse middagene er en utmerket måte å bli kjent med og knytte vennskapsbånd med våre nye landsmenn!

Se artikkel fra "Verdensmiddagen" som ble arrangert i november 2016 i Tasta menighetsblad nr. 4/2016 :-)

Ta kontakt med diakon Anne Synnøve Evja Eikill dersom du har lyst til å bli med i dette kjekke arbeidet: ae748@kirken.no

 

Velkommen til neste Verdensmiddag med KiA torsdag 13. september, kl. 18.00 i Tasta kirke. Event kommer!

Se KiAs hjemmeside: http://kianorge.no/rogaland/

ungdomsarbeid i england

 

   

Bilderesultat for nms logoNMS i Carlisle, England

Hva gjør NMS her?

Hovedfokuset er arbeid blant kirkefremmed ungdom i alderen 11-18 år. De siste 50 årene har det i England vært en veldig stor nedgang i antall unge involvert i kirken.

I 2010 hadde det gått så langt at bare 235 ungdommer i Cumbria fylke var involverte i kirken én gang i måneden eller mer.

Vi samarbeider med bispedømmet på flere måter gjennom arbeidet som ettåringer og NMS-misjonærene gjør, ser vi at den lokale kirken og spesielt ungdomsmenighetene når ut til unge som ikke har hørt om Jesus.

Det er nå flere ungdomsmenigheter i ni av bispedømmets prostier, og NMS er involvert i mange av disse. Alt dette har resultert i at det i 2015 for første gang på over 50 år var en oppgang i antall ungdom i kirken.

Bilderesultat for carlisle map