Diakoniutvalget

 DIAKONI ER KIRKENS OMSORGSTJENESTE OG EVANGELIET I HANDLING.

Tasta menighet skal være et inkluderende fellesskap hvor mennesker i ulike livssituasjoner opplever nestekjærlighet, omsorg og tilhørighet.

Diakoni er hele menighetens ansvar.

 

 

 

Diakoniutvalget har et spesielt ansvar for å ivareta, inspirere til og utvikle kirkens omsorgstjeneste gjennom medmenneskelige omsorg og fellesskapsbyggende arbeid i Tasta menighet.

Diakoniutvalget består av:
Liv Eriksen (leder) Mail
Anne Synnøve Evja Eikill (diakon / sekretær) Mail Telefon: 51 54 51 88
Inger Elise Aartun
Ingrid Schjelderup
Marit Vik
Greta Pettersen