Menighetsrådet

Menighetsrådets møter høsten 2018:

22. august, 26. september, 24. oktober og 21. november.

Dersom du har saker du ønsker å fremme for menighetsrådet, må du sende mail til leder senest 14 dager før møtet.
 

Menighetsrådet i Tasta består av:


Leder:
Anne-Kristin Gangenes
                           
Nestleder:
Jan Gunnar Grude


Styremedlemmer:
Sølvi Utbø Sakseid
Per Ivar Johansen
Bjørg J. Leidland    
Øyvind Røkenes              
Truls J. Hagland                                             
Inger Johanne Røyseland                                       

Sokneprest:
Håvard Eidhamar

 

Vararepresentanter:
Einar Engebretsen
Sissel R. Gjøvikli