Musikk- og kulturkomiteen

Musikk- og kulturkomiteen vil fremme Guds rike i Tasta menighet gjennom et bredt spekter av kulturopplevelser.

Tasta menighet skal være et sted hvor samfunnets puls får slå, et sted med plass for utfordrende og aktuelle tema, et sted for dialog og et sted som hjelper mennesker til å finne ord og uttrykk for glede, tankerlengsler. Tasta menighet skal gjennom sin kulturelle virksomhet framtre som et åpent og inkluderende kraftsenter i bydelen.

Musikk- og kulturkomiteen består av:
Inger Hilde W. Grude (leder)
Mail

Thomas Eide Torstrup (kantor)
Mail

Berit O. Engebretsen 


Sølvi Utbø Sakseid, MR representant