Internasjonale Stavanger

Stavanger kommune har en av landets mest internasjonale befolkninger. Dette gjenspeiles i svært liten grad i kirken i Stavanger. Prosjektet mener det er store muligheter for kirken som integreringsarena av flere årsaker. Kirken har kompetanse på interkulturelt arbeid, en betydelig rolle som nærmiljøarena og en historisk rolle som fellesskapsbygger.

Både Kirkelig dialogsenter og forskere ved VID påpeker betydningen av religionsdialog blant «folk flest» som en viktig del av integreringsarbeidet. Det er behov for å skape et positivt mangfoldssamfunn og for å lykkes med integreringsarbeidet. Kirken kan spille en større rolle i dette arbeidet enn man makter i dag.

07.07.2017 - Forsterket samarbeid

Noe av potensialet for kirken ligger i å videreutviikle samarbeidet med aktører som allerede har et internasjonalt fokus i Stavanger.

Les mer...