Kirkens diakoni

Kirkens diakoni og sosiale engasjement har spilt en viktig rolle i samfunnsutviklingen de siste to hundre år innenfor sosialvesenet, helsevenesenet og utdanningssystemet. Etter hvert har stat og kommune overtatt ansvaret, noe som kan være en årsak til at flere spør etter kirkens relevans i dag. Men fortsatt finnes behovet for andre aktører enn det offentlige. Dette har kirkelige organisasjoner som Kirkens sosialtjeneste, Kirkens SOS og Kirkens Bymisjon erfart.

Prosjektet mener at kirken i Stavanger har store muligheter i en forsterket innsats på diakoni og sosiale utfordringer. Kirken kan i større grad tilrettelegge for at medlemmene får bruke sitt sosiale engasjement både til prosjekter i nærmiljøet og i et globalt perspektiv. Med finansieringsmodeller som sosialt entreprenørskap og samarbeid med private og offentlige aktører om sosiale prosjekter, kan sosialt arbeid gjøres økonomisk bærekraftig. Om kirken i Stavanger står sammen om slike prosjekter, er man en sterk aktør og en interessant samarbeidspartner for mange.

07.07.2017 - Bispedømmets nettside om diakoni

Her er Stavanger bispedømmes samleside om diakoni

Les mer...

07.07.2017 - Hva er sosialt entreprenørskap?

Sosialt entreprenørskap kan utvikles til et viktig redskap i deler av kirkens diakonale arbeid.

Les mer...

07.07.2017 - "Misjonalt entreprenørskap"

Historien er full av diakonale tiltak av stor samfunnsverdi som har sprunget ut av kirkelig virksomhet. I dag finnes også mange eksempler på menigheter som vokser ut av nettopp et diakonalt engasjement.

Les mer...