Kommunikasjon og markedsføring

Kirken har et stort kommunikasjons- og markedsføringsbehov, av flere grunner:

-En økende del av befolkningen, også kirkemedlemmer, vet lite eller ingenting om hva kirken tilbyr.

-Kirkens mange samfunnsnyttige tiltak går «under radaren» for folk flest. Dermed risikerer kirken både at arbeidet ikke verdsettes slik det burde og at folk i de ulike målgruppene går glipp av tilbudene.

-Sosiale medier inviterer til toveiskommunikasjon. Hvordan kirken framstår i sosiale medier og på nettsider o.l. blir for stadig flere avgjørende for en eventuell kontakt.

-Kirkens manglende fagkompetanse på kommunikasjon og markedsføring fører til ineffektiv bruk av andre fagstillinger som må lage kommunikasjonsmateriell o.l. selv.

-Kirken trenger en sterkere internkommunikasjon menighetene mellom som en påminnelse og motiverende faktor om at man tilhører et større fellesskap.

07.07.2017 - "Brukerundersøkelser"

Påstandene over kommer fra særlig to brukerundersøkelser i Trondheim og Vesterbro, men speiler også et større bilde: Mange av kirkens medlemsmasse vet svært lite om kirkens tilbud.

Les mer...