Koordinering på tvers av soknegrensene

Det kontinuerlige arbeidet i soknene skal fortsatt være kirken i Stavangers nav. Men prosjektet mener det ligger muligheter i å la de mange gode tiltakene og sosiale miljøene nå bredere og lengre ut. Prosjektet foreslår å utvide samarbeidet om tiltak og rekruttering på tvers av soknegrensene. En bedre koordinering kan føre til at noen tiltak lettere kan spres til flere lokalmiljøer, mens andre tiltak kan tjene på å slåes sammen, eller i hvert fall administreres mer effektivt. Det er mange eksempler på gode lokale tiltak som er blitt avlyst eller nedlagt pga. for lavt oppmøte, men der den geografiske målgruppen kunne vært utvidet til nabosoknene. En reduksjon av antall sokn er ett tiltak for å imøtekomme dette. I tillegg må det utvikles nye rutiner for koordinering av kirkens arrangementer og innsatsområder på de fleste fagfelt. Det gjelder særlig koordinering og utvikling av:

  1. Gudstjenester og andre hellige handlinger
  2. Barne-, ungdoms- og familiearrangementer inkl. trosopplæringsarbeid.
  3. Kulturproduksjoner og kulturarrangementer
  4. Diakonale tiltak
  5. Samarbeid med frivillige organisasjoner og offentlige etater o.l.
07.07.2017 - Hva skjer med gudstjenester og hellige handlinger i årene framover?

I prosjektet har gudstjenester og hellige handlinger vært mye debattert. Forslagene fra menighetsråd, ansatte og medlemmer har vært svært mange.

Les mer...

07.07.2017 - "Hvorfor har ikke barne- og ungdomsarbeid, konfirmanter og trosopplæring en større rolle i prosjektet?"

Søndagsskoleforbundet er blant dem som har etterlyst barna i prosjektperioden.

Les mer...