Økt medarbeiderskap

Kirken består av alle dens medlemmer. Jo flere av disse som gjør aktiv tjeneste, jo mer mangfold og aktivitet kan kirken romme. Menighetene i Stavanger-kirkene preges av høyt engasjement og mange involverte. Likevel er det et potensial i å engasjere enda flere til aktivt medarbeiderskap. Et systematisk og oppdatert arbeid med å tilrettelegge, motivere, følge opp og rekruttere en større del av medlemsmassen til tjeneste i kirken, også på tvers av soknegrensene, vil være en viktig investering.

06.07.2017 - "Medarbeiderskap" eller "frivillighet"?

I prosjektforslaget er "frivillighet" erstattet av "medarbeiderskap". Poenget er å tydeliggjøre at kirken består av, og er avhengig av dens medlemmer, med fellesskapene og tiltakene disse initierer og støtter opp om. 

Les mer...