Menighetsutvikling

Prosjekt "Kirken i Stavanger mot 2020" ser betydningen av systematisk arbeid med lokal menighetsutvikling. Dette vil bli en viktig forutsetning om man skal lykkes med å etablere de nye soknene som prosjektet foregår.

Endringene i Stavangers befolkning har skjedd over relativt kort tid. Er vi oppdatert på hvem vi er og hvor vi er? Er menighetenes selvforståelse liknende hvordan soknets medlemmer oppfatter oss? Menighetsutvikling dreier seg blant annet om å gå systematisk gjennom spørsmålene om hvem menigheten er? Hvem bor i soknet nå? Hvilke utfordringer kjennetegner de forskjellige nærområdene i dag? Hva er kirkens rolle og tradisjon i soknet? Hva er menighetens historie og hvordan preger den vår selvforståelse? Og hva ønsker soknerådet skal prege soknet i årene framover? Det finnes en rekke arbeidsverktøy for menighetsutvikling som kan leses mer om under.

06.07.2017 - Presentasjon av ulike menighetsutviklingsverktøy

Stavanger Bispedømmeråd har laget en presentasjon av de fire mest benyttede menighetsutviklingsverktøyene.

Les mer...

06.07.2017 - Hinna, Stokka og Madlamark i MUV-prosjekt

De tre menighetene startet med "Menighetsutvikling i Folkekirken" i januar 2017.

Les mer...