Pensjonister

Kirken i Stavanger bør av flere grunner arbeide systematisk med nye generasjoner pensjonister.
De kommende årene blir disse mange, men de har ikke samme kirkelig engasjement som deres foreldre. De kan ikke uten videre forventes å møte opp i kirkebenkene, men vil etterspør et relevante kirkelig tilbud for dem.
Denne målgruppen består dessuten av mye kompetanse og engasjement som kan forløse medarbeiderskap som kommer kirkens arbeid til gode.
Samtidig betyr også de store pensjonistkullene økte samfunnsutfordringer knyttet til helse- og ensomhetsproblematikk. Her bør kirken utvikle tilbud i fellesskap, bl.a. i samarbeid med offentlige etater og kompetansemiljøet på diakonisenteret ved Menighetenes aldershjem.   

07.07.2017 - Presentasjon av Diakonisenteret ved Menighetenes aldershjem

Menighetenes Alderssenter består av Tasta sykehjem, Diakonisenteret, og 70 leiligheter for eldre. Senteret er en diakonal virksomhet som eies av 6 av Stavangers menigheter – Tasta, Domkirken, St. Petri, St. Johannes, Kampen og Tjensvoll.

Les mer...