Samtaler, synlighet og relasjoner

Disse tre ordene har vært hyppig nevnt i prosjektets arbeid med begrepet «en relevant kirke». Det dreier seg om kirkens tilstedeværelse i menneskers liv der folk ferdes, om behovet for relasjonsbygging også med dem som ikke oppsøker kirken særlig ofte, og om å skape arenaer for viktige samtaler i et samfunn med mye støy og uro. Dette er sentralt i både et misjonalt og diakonalt perspektiv. Det handler om kirkens tilstedeværelse på kjøpesenter og musikkfestivaler, om en eventuell oppbygging av et samtaletilbud liknende Kirkens SOS, men ansikt til ansikt, om relasjonsbygging på de videregående skolene eller kampanjer for å sette fokus på livets mange store spørsmål.

07.07.2017 - Utallige måter å være kirke på

Kan kirken i Stavanger i større grad speile mangfoldet i måter å være kirke på? Er vi synlige nok? Hvor sterke er menighetene på relasjonsbygging? Og hvordan kan kirken nå lenger ut med evangeliet og omsorg i Stavanger?

Les mer...