Åpne aktiviteter for ungdom


I kirkene våre er det mange åpne tilbud til barn og unge! Les mer i vår brosjyre, og sjekk din lokale menighet sin nettside og ukirke.no