Gudstjenestetilbud i Stavangerkirkene


Det er nå mulighet for å arrangere fysiske gudstjenester, og etterhvert vil flere kirker ha ordinære gudstjenester. Samtidig sendes det hver uke gudstjeneste på nett.

 

St. Petri kirke er vår hovedkirke i tre år imens domkirken er stengt for oppussing. Foto: Andreas Borge Håmsø

For fysiske gudstjenester er det foreløpig rom for maksimalt 50 personer. Det er utarbeidet en smittevernveileder, den kan du lese her. Det varierer når menighetene starter opp, se vår gudstjenestekalender og kontakt gjerne din lokale menighet for mer informasjon.

Hver søndag fremover vil det være et felles digitalt gudstjenestetilbud fra kirkene i Stavanger:

24. mai kl. 11: Gudstjeneste fra Madlamark kirke på NRK

Pinsedag 31. mai kl. 11: Gudstjeneste fra Madlamark kirke på NRK

7. Juni kl. 17: Gudstjeneste fra Vardeneset

14. juni kl. 11: Folketonegudstjeneste fra St. Johannes

Gudstjenestene sendes på vår facebookside facebook.com/kirkeneistavanger/live og på vår youtube-kanal som du finner på bit.ly/kirkeneistavanger, med unntak av NRK-gudstjenestene som sendes på NRK.NO (nett),  NRK2 (TV) og NRKp1 (radio)

I tillegg er det flere menigheter som lager egne gudstjenester, sjekk gjerne din menighets nettside eller facebookside.

Det er også en oversikt over flere menigheter i bispedømmet som pleier å sende gudstjenester på kirken.no/stavanger og nasjonalt på kirken.no.

NRK sender også gudstjenester direkte hver søndag ut mai på nrk.no (nett),  NRK2 (TV) og NRKp1 (radio)

I juli og august vil Den norske kirkes nasjonale facebookside sende gudstjenester fra forskjellige steder i landet hver søndag kl. 11.

Tilbake