Gudstjenestetilbud i Stavangerkirkene


De fleste kirkene har gudstjenester med de restriksjoner som er gitt av myndighetene. I tillegg er det gudstjenestetilbud på nett. 

 

Fogn kyrkje Foto: Andreas Borge Håmsø

For fysiske gudstjenester er det begrenset plass. Fra og med mandag 9.11.2020 er deltakertallet redusert til maks 50 personer. Det er utarbeidet en smittevernveileder, den kan du lese her. Se vår gudstjenestekalender og kontakt gjerne din lokale menighet for mer informasjon.

For gudstjenester på julaften vil det bli forhåndspåmelding. Denne åpner på nett 14. desember kl. 09.00. Det vil komme en oversikt på kirken.stavanger.no/julaften2020.

Hver søndag fremover vil det også være et digitalt gudstjenestetilbud. 

Flere av våre menigheter strømmer nå gudstjenester. Søndag 29.11 vil Hinna, Tasta, og Fogn kyrkje strømme. Det kan også være flere, sjekk gjerne din lokale meniget!

I vårt bispedømme planlegger Nærbø kyrkje å sende gudstjenester hver søndag kl. 11 på denne youtube-kanalen og på Nærbø kyrkje sin facebookside.

Søndag 1. november sendte NRK allehelgensgudstjeneste fra Madlamark kirke på fjernsyn og på nett, du kan finne den på tv.nrk.no

Søndag 18. oktober var det igjen både live og digital Gospel Church i St. Petri kirke, sendingen ser du på Stavanger gospel company sin facebookside

Søndag 20. september var det også både live og digital Gospel Church i St. Petri kirke, se gudstjenesten her.

Tilbake