Gudstjenestetilbud i Stavangerkirkene


Kirkene har nå ordinære gudstjenester. I tillegg er det gudstjenestetilbud på nett- søndag 20. september var det digital Gospel Church!

 

Det var både fysisk og digital Gospel Church 20. september

For fysiske gudstjenester er det begrenset plass. Det er utarbeidet en smittevernveileder, den kan du lese her. Se vår gudstjenestekalender og kontakt gjerne din lokale menighet for mer informasjon.

Hver søndag fremover vil det også være et digitalt gudstjenestetilbud.

Søndag 20. september var det både live og digital Gospel Church i St. Petri kirke, se gudstjenesten her.

I høst vil det sendes gudstjenester fra forskjellige steder i landet hver søndag kl. 11 på Den norske kirkes nasjonale facebookside.

I vårt bispedømme planlegger Nærbø kyrkje å sende gudstjenester hver søndag kl. 11 på denne youtube-kanalen og på Nærbø kyrkje sin facebookside.

Tilbake