Nå sender vi ut festeavgiften, men ikke til alle


Nå sender vi ut festeavgiften for Eiganes, Lagård, Tjensvoll, Hetland, Hinna, Hundvåg og Austre Åmøy. Festeavgift for Revheim sendte vi ut i april 2020. Festeavgift for Finnøy og Rennesøy vil bli sendt ut noe senere i høst. Dersom du er fester for graver på forskjellige gravplasser vil du ikke motta faktura for disse samtidig.

 

Gravplassen på Austre Åmøy. Foto: Andreas Borge Håmsø

I forbindelse med sammenslåing av Finnøy, Rennesøy og Stavanger kommuner er festeavgiften og festeperioden harmonisert. Vedtatt festeavgift er kr 250,- pr. grav pr år og festeperioden er 10 år. Hvert 10. år vil du få en faktura for neste 10 års periode.

Et gravsted kan bestå av en eller flere graver. På fakturaen står navnet til den siste som er gravlagt i gravstedet.

Dersom du ikke ønsker å fornye festeavtalen, ber vi deg undersøke om det er andre familiemedlemmer som vil overta som fester. (Overføring av gravfeste.) Kirkevergen har erfaring for at det ofte er tilfelle. Vedlagte faktura kan likevel benyttes ved betaling av festeavgiften.

Overføring av gravfeste

Skifte av fester må være skriftlig, både nåværende og kommende fester skal skrive under. Meldingen sendes til kirkevergen. Du kan bruke skjema på baksiden av fakturaen for dette.

Graven / Gravstedet skal slettes
Hvis grav/gravstedet skal slettes, må kirkevergen ha skriftlig melding om det. Bruk skjema på baksiden av fakturen for dette. Fester kan også sende melding om sletting på mail. Det må da opplyses om gravnummer og navn på den som er sist gravlagt i gravstedet.

Ønsker du å slette noen av gravene i gravstedet eller ønsker å dele gravsted tar du kontakt med Servicetorget på telefon 51 84 04 00
 

Tilbake