Søkerliste til kirkevergestillingen


Her kan du se søkerlisten til stillingen som kirkeverge i Stavanger kirkelige fellesråd.

 

1 Slavisa Josifovic 51 år,
nåværende stilling: trosopplærer i Den norske kirke,
fra Oslo, Mann

2 Rune Skagestad 52 år, 
nåværende stilling: Kirkeverge, Randaberg,
fra Stavanger, Mann

3 Søknad trukket, Kvinne

4 Julian Danielsson 25 år,
nåværende stilling: Barnehage,
fra Stavanger, Mann

5 Ingvar Torsvik 58 år, 
nåværende stilling: Høgskolelektor HVL Campus Stord,
fra Stavanger, Mann

6 Andreas E. Eidsaa Jr. 48 år, 
nåværende stilling: Kirkeverge i Sandnes,
fra Gjesdal, Mann

7 Arne Sigurd Mossige 58 år, 
nåværende stilling: Assisterende kirkeverge/Økonomisjef,
fra Stavanger, Mann

8 Tor Magne Nesvik 41 år, 
nåværende stilling: Prest og utviklingsleder,
fra Stavanger, Mann

9 Siri Lindtveit 44 år, 
nåværende stilling: Daglig leder i menighet Den norske kirke,
fra Klepp, Kvinne

10 Trygve Torgersen 58 år, 
nåværende stilling: Kirkeverge,
fra Stavanger, Mann

11 Jon Harald Tune 50 år, 
nåværende stilling: Økonomi og HR-sjef,
fra Gjesdal, Mann

Tilbake