Informasjon om begravelse og drift av gravplassene/ Information about funerals


Begravelser vil fortsatt kunne gjennomføres på en verdig måte. Vi forholder oss kontinuerlig til føringer gitt av myndighetene. OPPDATERT 08.01.2021 KL 11.30

 

Bilde fra Lagård gravlund. Foto: Andreas Borge Håmsø

Regjeringen har nå iverksatt nye nasjonale regler knytte til covid-19 som vil få konsekvenser for seremonier knyttet til gravlegging. Deltakerantallet 200 reduseres til 50 deltakere gjeldende fra mandag 9.11.2020. Dette får virkning også for allerede planlagte begravelser. Våre bygninger er ulike i størrelse og sammen med den meteren vi skal holde avstand, setter det nå rammene for hvor mange som kan delta.

Vi har satt et styringstall for hver enkelt bygning (se under) som en kan planlegge etter.

For å sikre god gjennomføring er det viktig å planlegge begravelsen og vi oppfordrer til å tenke gjennom hvilken kategori som er aktuell

  • Åpne begravelser, der en er trygg på at det er plass til de som kommer
  • Delvis åpne begravelser der en inviterer deltakere men holder åpent for at andre kan komme og en fyller opp ledige plasser men holder seg innenfor det tallet som er satt
  • Begravelser for inviterte

De nasjonale tiltakene er satt for å begrense og bremse spredning av viruset. Vi vil bidra i denne dugnaden. I en begravelse har det til nå vært naturlig å håndhilse og gi en klem, nå må vi prøve å finne andre måter å vise omtanke og respekt. Et smil, et vennlig blikk og noen gode ord kan være gode alternativer. Det er viktig at vi fortsetter å holde avstand og har god håndhygiene. Her kan du lese mer i veilederen som gjelder for vårt arbeid.

Stavanger kirkelige fellesråd forvalter 23 gravplasser og ett krematorium og yter tjenester for hele kommunens befolkning – uavhengig av tro, livssyn og kulturell bakgrunn. Vi vil fortsette å gjøre alt vi kan for å utøve vårt samfunnsoppdrag med respekt og verdighet.

 

Styringstall (antall deltakere) for Stavanger, tallene oppdateres jevnlig:

Kapell og kirker som brukes mest til begravelser:
Eiganes 40
Krematoriet 50
Tjensvoll 50
Lagård 50
Hetland 50
Hundvåg kapell 45
Revheim kirke 50
Hinna kirke 50
Austre Åmøy 50

 

Kirker på denne listen som brukes til begravelser, avklares som med servicetorget:
Varden kirke 50
St. Johannes kirke 50
Bekkefaret kirke 50
Sunde kirke 50
Madlamark kirke 50
Hundvåg kirke 50
Stokka kirke 50
Kampen kirke 50
Gausel kirke 50
Bekkefaret kirke 50
Hillevåg kirke 50
St. Petri kirke 50
Tasta kirke 50
Tjensvoll kirke 50
Vassøy kapell
Vardeneset kirke50

(*) må rigges for dette antall

Finnøy
Sjernarøy kyrkje 50
Jørstad kyrkje 40
Halsnøy bedehus 50
Talgje kyrkje 40
Hesby kyrkje 50
Fogn kyrkje 50

Rennesøy
Askje kirke 50
Hausken kyrkje 50
Sørbø kyrkje 50
Vestre Åmøy kapell 40
Utstein kloster kirke 50

 

Tilbake