Informasjon om begravelse og drift av gravplassene/ Information about funerals


OPPDATERT 08.06.2021 Begravelser vil fortsatt kunne gjennomføres på en verdig måte, Dersom lokalet er stort nok kan det være inntil 200 deltakere  tilstede (ved 1 meters avstand). 

 

Bilde fra Lagård gravlund. Foto: Andreas Borge Håmsø

Deltakerantallet er nå inntil 200 deltakere. Våre bygninger er ulike i størrelse og sammen med kravet om at vi skal holde i avstand, setter det rammene for hvor mange som kan delta.

Vi har satt et styringstall for hver enkelt bygning (se under) som en kan planlegge etter. 

For å sikre god gjennomføring er det viktig å planlegge begravelsen og vi oppfordrer til å tenke gjennom hvilken kategori som er aktuell

  • Åpne begravelser, der en er trygg på at det er plass til de som kommer
  • Delvis åpne begravelser der en inviterer deltakere men holder åpent for at andre kan komme og en fyller opp ledige plasser men holder seg innenfor det tallet som er satt
  • Begravelser for inviterte

De nasjonale og lokale tiltakene er satt for å begrense og bremse spredning av viruset. Vi vil bidra i denne dugnaden. I en begravelse har det til nå vært naturlig å håndhilse og gi en klem, nå må vi prøve å finne andre måter å vise omtanke og respekt. Et smil, et vennlig blikk og noen gode ord kan være gode alternativer. Det er viktig at vi fortsetter å holde avstand og har god håndhygiene. Her kan du lese mer i veilederen som gjelder for vårt arbeid.

Stavanger kirkelige fellesråd forvalter 23 gravplasser og ett krematorium og yter tjenester for hele kommunens befolkning – uavhengig av tro, livssyn og kulturell bakgrunn. Vi vil fortsette å gjøre alt vi kan for å utøve vårt samfunnsoppdrag med respekt og verdighet.

 

Styringstall (antall deltakere) for Stavanger, tallene oppdateres jevnlig:

(Anbefalingen om to meter avstand ved allsang gjelder nå kun kommuner med forhøyet smittetrykk. Pr. 8.6 gjelder dette ikke Stavanger.)  


OPPDATERT 08.06.2021

Kapell og kirker som brukes mest til begravelser:

Livssynsåpne kapell

Maks antall deltakere med 1 m avstand 

Eiganes kapell

20

Krematoriet

74

Tjensvoll kapell

130

Lagård kapell

70

 

Kirker og kapell

Maks antall deltakere med 1 m avstand

Hetland kirke

200

Hundvåg kapell

50

Revheim kirke

130 (85 nede, 45 galleri)

Hinna kirke

200

Austre Åmøy kapell

40

 

Kirker på denne listen som brukes til begravelser, avklares som med servicetorget (* = må rigges for dette antall):

Kirker og kapell

Maks antall deltakere med
1 m avstand

Bekkefaret kirke

160

Gausel kirke

 

Hillevåg kirke

130

Kampen kirke

150 

Madlamark kirke

200

Stokka kirke

(*200)

St. Johannes kirke

200

St. Petri kirke

200

Sunde kirke

160 (*200)

Tasta kirke

130

Tjensvoll kirke

100 (*130)

Vassøy kapell

45

Varden kirke

125

Vardeneset kirke

120 (*150)

Hundvåg kirke (stengt for renovering)

 

 

Finnøy

Maks antall deltakere med 1 m avstand

Sjernarøy kyrkje

60

Jørstad kyrkje

40

Halsnøy bedehus

50

Talgje kyrkje

40

Hesby kyrkje

85

Fogn kyrkje

85-100

 

 

Rennesøy

Maks antall deltakere med 1 m avstand

Askje kirke

70

Hausken kyrkje

80

Sørbø kyrkje

30

Austre Åmøy kapell

40

Utstein kloster kirke

100

Tilbake