Informasjon om begravelse og drift av gravplassene/ Information about funerals


Begravelser vil fortsatt kunne gjennomføres på en verdig måte. Vi forholder oss kontinuerlig til føringer gitt av myndighetene.

 

Bilde fra Lagård gravlund. Foto: Andreas Borge Håmsø

Det er nå begrensninger på antall deltakere ved begravelser (200). Våre bygninger er ulike i størrelse og sammen med den meteren vi skal holde avstand, setter det nå rammene for hvor mange som kan delta.

Vi har satt et styringstall for hver enkelt bygning (se under) som en kan planlegge etter.

For å sikre god gjennomføring er det viktig å planlegge begravelsen og vi oppfordrer til å tenke gjennom hvilken kategori som er aktuell

  • Åpne begravelser, der en er trygg på at det er plass til de som kommer
  • Delvis åpne begravelser der en inviterer deltakere men holder åpent for at andre kan komme og en fyller opp ledige plasser men holder seg innenfor det tallet som er satt
  • Begravelser for inviterte

De nasjonale tiltakene er satt for å begrense og bremse spredning av viruset. Vi vil bidra i denne dugnaden. I en begravelse har det til nå vært naturlig å håndhilse og gi en klem, nå må vi prøve å finne andre måter å vise omtanke og respekt. Et smil, et vennlig blikk og noen gode ord kan være gode alternativer. Det er viktig at vi fortsetter å holde avstand og har god håndhygiene. Her kan du lese mer i veilederen som gjelder for vårt arbeid.

Stavanger kirkelige fellesråd forvalter 23 gravplasser og ett krematorium og yter tjenester for hele kommunens befolkning – uavhengig av tro, livssyn og kulturell bakgrunn. Vi vil fortsette å gjøre alt vi kan for å utøve vårt samfunnsoppdrag med respekt og verdighet.

 

Styringstall (antall deltakere) for Stavanger, tallene oppdateres jevnlig:

Kapell og kirker som brukes mest til begravelser:
Eiganes 45
Krematoriet 85 (justert ned den 09.07.20 fra 100)
Tjensvoll 130
Lagård 85
Hetland 200
Hundvåg kapell 50
Revheim kirke (Nede 85, På galleri 45) 130
Hinna kirke 200
Austre Åmøy 50

 

Kirker på denne listen som brukes til begravelser, avklares som med servicetorget:
Varden kirke 125
St. Johannes kirke 200
Bekkefaret kirke 160
Sunde kirke (*200) 160
Madlamark kirke 200
Hundvåg kirke 140
Stokka kirke (*200)
Kampen kirke (*200) 170
Gausel kirke
Bekkefaret kirke
Hillevåg kirke 130
St. Petri kirke
Tasta kirke 130
Tjensvoll kirke (*130) 100
Vassøy kapell
Vardeneset kirke (*150) 120

(*) må rigges for dette antall

Finnøy
Sjernarøy kyrkje 50
Jørstad kyrkje 40
Halsnøy bedehus 50
Talgje kyrkje 40
Hesby kyrkje 85
Fogn kyrkje 85

Rennesøy
Askje kirke 85
Hausken kyrkje 100
Sørbø kyrkje 50
Vestre Åmøy kapell 40
Utstein kloster kirke 120

 

Tilbake