Digitale gudstjenestetilbud


OPPDATERT 16.04.2021 Foreløpig er det ikke fysiske gudstjenester i kirkene våre, men vi har et digitalt gudstjenestetilbud!

 

Søndag 18. mars kan du få med deg en gudstjeneste fra St. Petri kirke. Foto: Andreas Borge Håmsø

Vi følger de til en hver tids gjeldende smittevernregler. Den norske kirke har utarbeidet en smittevernveileder den kan du lese her. Her i Stavanger kommune er de lokale reglene strengere, det kan du lese mer om på stavanger kommune sine nettsider. Vi legger derfor inntil videre ikke opp til "åpen kirke".
 

Digitale gudstjenester søndag 18. april:

Vi sender gudstjeneste fra St. Petri kirke kl. 11 på facebook.com/kirkeneistavanger. (Du trenger ikke facebookkonto for å se den)

Følg gjerne din lokale menighet på nett og i sosiale medier!

I vårt bispedømme planlegger Nærbø kyrkje å sende gudstjenester hver søndag kl. 11 på denne youtube-kanalen og på Nærbø kyrkje sin facebookside.

Den norske kirkes facebookside vil det også sendes gudstjenester hver søndag fremover.

Tilbake