Gudstjenester i Stavangerkirkene


Vi gleder oss over å kunne samles fysisk til gudstjeneste igjen, og det er fortsatt et digitalt gudstjenestetilbud!

 

Gausel kirke. Foto: Andreas Borge Håmsø

Nå kan vi samles inntil 200 personer uten faste tilviste plasser. Sjekk gjerne gudstjenestekalenderen eller  din lokale menighets nettsider!  Vi følger de til en hver tids gjeldende smittevernregler. Den norske kirke har utarbeidet en smittevernveileder den kan du lese her. 

Noen av våre menigheter lager digitale gudstjenestesendinger, følg gjerne din lokale menighet på nett og i sosiale medier!

Den norske kirkes facebookside vil det sendes gudstjenester noen søndag fremover.

Tilbake