Julaften i Stavangerkirkene


På grunn av den spesielle situasjonen med Covid-19 må vi i år ha begrenset antall deltakere og forhåndspåmelding til gudstjenestene på julaften. Påmeldingene åpner 14. desember kl. 9. (ikke 1. desember som tidligere opplyst om)

Oversikt over gudstjenester og lenker til påmelding kommer på denne siden,og på din lokale menighets nettside.