Alle rettigheter 2019 Stavanger kirkelige fellesråd

Gravferd


Døden er en stor overgang, og ofte en krevende tid for de som blir igjen. Kirken ønsker å hjelpe de sørgende gjennom denne tiden.

De nærmeste pårørende er ansvarlige for gravferden. Det vanligste er at pårørende kontakter et begravelsesbyrå som tar seg av det praktiske. Stavanger kirkelige fellesråd er ansvarlig for drift og forvaltning av gravplassvirksomheten i Stavanger kommune.