Gravferd og gravplassforvaltning


Stavanger kirkelige fellesråd er ansvarlig gravplassmyndighet i Stavanger kommune.

Vi forvalter 23 gravplasser og ett krematorium og yter tjenester for hele kommunens befolkning – uavhengig av tro, livssyn og kulturell bakgrunn.

Informasjon om forvaltning av gravplasser, kremasjon, seremonilokaler og gravferd finner du på nettsiden gravplass.no/stavanger