Gravplass og krematorium


Stavanger kirkelige fellesråd er ansvarlig gravplassforvaltning i Stavanger kommune.

Vi forvalter 9 gravplasser og krematorium og yter tjenester for hele kommunens befolkning – uavhengig av tro, livssyn og kulturell bakgrunn.