Alle rettigheter 2019 Stavanger kirkelige fellesråd

Bryllup i kirken


Bryllypet er en fest for kjærligheten. To mennesker lover å elske og ære hverandre, og å holde sammen i gode og onde dager resten av livet.