Smittevern i begravelser


OPPDATERT 15.01.2022  Begravelser gjennomføres på en trygg og verdig måte og tilpasses smittevernregler.

Les mer

 

Smittevern i begravelser


OPPDATERT 15.01.2022  Begravelser gjennomføres på en trygg og verdig måte og tilpasses smittevernregler.

Les mer

 

Velkommen til gudstjeneste!


OPPDATERT 14.01.2022  Vi inviterer fortsatt til trygge gudstjenester som er tilpasset smittevernreglene- nå kan vi være flere sammen!

Les mer

 

Velkommen til gudstjeneste!


OPPDATERT 14.01.2022  Vi inviterer fortsatt til trygge gudstjenester som er tilpasset smittevernreglene- nå kan vi være flere sammen!

Les mer

 

Vi søker smittevern-verter


For å ivareta smittevern og ha gode og trygge begravelses-seremonier søker vi smittevern-verter som kan være med og tilvise plass til de som deltar.

Les mer

 

Vi søker smittevern-verter


For å ivareta smittevern og ha gode og trygge begravelses-seremonier søker vi smittevern-verter som kan være med og tilvise plass til de som deltar.

Les mer

 
 

Jobb hos oss!

Her kan du lese mer om å jobbe hos oss, og se våre ledige stillinger!

Les mer

 

Årsmelding 2020

Nå kan du lese årsmeldingen for 2020!

Les mer

 

Digitale andakter og sangstunder

Da smittevernregler la begrensninger på tro- og livssynsutøvelsen ved alders- og sykehjemmene i Stavanger, fant kirken og kommunen nye løsn...

Les mer

 

Følg oss på facebook!

Les mer

 

Stavanger domkirke stenges i tre år

De omfattende, innvendige arbeidene medfører at kirken må stenges i totalt tre år. Kirken stengte i mai 2020 , og kirkens funksjoner flytte...

Les mer

 

Informasjon og bestilling av vielse

Velkommen til bryllup i kirkene i Stavanger kommune!

Les mer

 

Tilbud om sorggrupper

Dette er grupper hvor den enkelte kan dele tanker og følelser omkring egen sorg – og samtidig lytte til andres erfaringer.

Les mer