Dialogmøte om gravferdsforvaltning


Tros- og livssynssamfunn inviteres til informasjon og dialog om gravferdsforvaltning tirsdag 23. august kl. 17

Les mer

 

Dialogmøte om gravferdsforvaltning


Tros- og livssynssamfunn inviteres til informasjon og dialog om gravferdsforvaltning tirsdag 23. august kl. 17

Les mer

 

Jobb hos oss!


Her kan du lese mer om å jobbe hos oss, og se våre ledige stillinger!

Les mer

 

Jobb hos oss!


Her kan du lese mer om å jobbe hos oss, og se våre ledige stillinger!

Les mer

 

Årsmelding 2021


Grønn kirke på Hundvåg, nedbrytende forskning på gravplassen og hjerte for bydelen- årsmeldingen for 2021 er klar!

Les mer

 

Årsmelding 2021


Grønn kirke på Hundvåg, nedbrytende forskning på gravplassen og hjerte for bydelen- årsmeldingen for 2021 er klar!

Les mer

 
 

Endring av gravfeste

Her kan du gjøre endringer i din gravfesteavtale.

Les mer

 

Sikker innsending

Skal du sende oss sensitiv informasjon?

Les mer

 

Åpent for ungdom

Se vår brosjyre om åpne ungdomstilbud i menighetene!

Les mer

 

Digitale andakter og sangstunder

Da smittevernregler la begrensninger på tro- og livssynsutøvelsen ved alders- og sykehjemmene i Stavanger, fant kirken og kommunen nye løsn...

Les mer

 

Følg oss på facebook!

Les mer

 

Stavanger domkirke stenges i tre år

De omfattende, innvendige arbeidene medfører at kirken må stenges i totalt tre år. Kirken stengte i mai 2020 , og kirkens funksjoner flytte...

Les mer

 

Informasjon og bestilling av vielse

Velkommen til bryllup i kirkene i Stavanger kommune!

Les mer

 

Tilbud om sorggrupper

Dette er grupper hvor den enkelte kan dele tanker og følelser omkring egen sorg – og samtidig lytte til andres erfaringer.

Les mer