Gudstjenestetilbud i Stavangerkirkene


Det er nå mulighet for å arrangere fysiske gudstjenester, og etterhvert vil flere kirker ha ordinære gudstjenester. Samtidig sendes det hver uke gudstjeneste på nett.

Les mer

 

Gudstjenestetilbud i Stavangerkirkene


Det er nå mulighet for å arrangere fysiske gudstjenester, og etterhvert vil flere kirker ha ordinære gudstjenester. Samtidig sendes det hver uke gudstjeneste på nett.

Les mer

 

Informasjon om begravelse og drift av gravplassene/ Information about funerals


Begravelser i Stavanger kommune fortsetter som planlagt, med de begrensninger som legges av myndighetene av hensyn til sårbare grupper. Koronapandemien påvirker også det øvrige arbeidet på gravplassene.

Les mer

 

Informasjon om begravelse og drift av gravplassene/ Information about funerals


Begravelser i Stavanger kommune fortsetter som planlagt, med de begrensninger som legges av myndighetene av hensyn til sårbare grupper. Koronapandemien påvirker også det øvrige arbeidet på gravplassene.

Les mer

 

Kirkens servicetorg på telefon og epost


Velkommen til Kirkens servicetorg, på telefon og epost!

Les mer

 

Kirkens servicetorg på telefon og epost


Velkommen til Kirkens servicetorg, på telefon og epost!

Les mer

 
 

Vår store dag – hvordan får vi feiret kjærligheten i koronatiden?

Vi hjelper dere med den spesielle dagen! Vi legger til rette for en fin vielse tilpasset situasjonen med nødvendige smitteverntiltak.

Les mer

 

Kan vi ha dåp nå i koronatiden?

Ønsker du å døpe barnet ditt, men vet ikke helt hvordan det passer nå pga koronasituasjonen?

Les mer

 

Informasjon vedrørende koronavirus

Koronaviruset påvirker i disse dager hele samfunnet, både lokalt, nasjonalt og i resten av verden.  Menighetene og gravplassvirksomheten ...

Les mer

 

Kirkens servicetorg

Velkommen til Kirkens servicetorg! 

Les mer

 

Stavanger domkirke stenges i tre år

De omfattende, innvendige arbeidene medfører at kirken må stenges i totalt tre år. Kirken stenges 3. mai 2020 med en høytidelig gudstjenest...

Les mer

 

Dåp- hva sies det ja til?

Dåp i kirken. Den lille i lang, hvit kjole bæres opp foran menigheten. Hvorfor velger vi dåp? Hvorfor inviterer vi til feiring?

Les mer

 

Informasjon og bestilling av vielse

Velkommen til bryllup i kirkene i Stavanger kommune!

Les mer

 

Tilbud om sorggrupper

Dette er grupper hvor den enkelte kan dele tanker og følelser omkring egen sorg – og samtidig lytte til andres erfaringer.

Les mer