Informasjon om begravelse/ Information about funerals


Begravelser i Stavanger kommune fortsetter som planlagt, med de begrensninger som legges av myndighetene av hensyn til sårbare grupper.

Les mer

 

Informasjon om begravelse/ Information about funerals


Begravelser i Stavanger kommune fortsetter som planlagt, med de begrensninger som legges av myndighetene av hensyn til sårbare grupper.

Les mer

 

Kirkens servicetorg på telefon og epost


Velkommen til Kirkens servicetorg, på telefon og epost!

Les mer

 

Kirkens servicetorg på telefon og epost


Velkommen til Kirkens servicetorg, på telefon og epost!

Les mer

 

Informasjon vedrørende koronavirus


Koronaviruset påvirker i disse dager hele samfunnet, både lokalt, nasjonalt og i resten av verden.  Menighetene og gravplassvirksomheten i Stavanger følger de råd og anbefalinger gitt av Folkehelseinstituttet, Stavanger kommune og Stavanger biskop.

Les mer

 

Informasjon vedrørende koronavirus


Koronaviruset påvirker i disse dager hele samfunnet, både lokalt, nasjonalt og i resten av verden.  Menighetene og gravplassvirksomheten i Stavanger følger de råd og anbefalinger gitt av Folkehelseinstituttet, Stavanger kommune og Stavanger biskop.

Les mer

 
 

Kirkens servicetorg

Velkommen til Kirkens servicetorg! 

Les mer

 

Stavanger domkirke stenges i tre år

De omfattende, innvendige arbeidene medfører at kirken må stenges i totalt tre år. Kirken stenges 3. mai 2020 med en høytidelig gudstjenest...

Les mer

 

Dåp- hva sies det ja til?

Dåp i kirken. Den lille i lang, hvit kjole bæres opp foran menigheten. Hvorfor velger vi dåp? Hvorfor inviterer vi til feiring?

Les mer

 

Informasjon og bestilling av vielse

Velkommen til bryllup i kirkene i Stavanger kommune!

Les mer

 

Tilbud om sorggrupper

Dette er grupper hvor den enkelte kan dele tanker og følelser omkring egen sorg – og samtidig lytte til andres erfaringer.

Les mer