Alle rettigheter 2019 Stavanger kirkelige fellesråd

Gudstjenesteoversikt


Her finner du oversikt over de kommende gudstjenestene i Stavangerkirkene!

Les mer

 

Gudstjenesteoversikt


Her finner du oversikt over de kommende gudstjenestene i Stavangerkirkene!

Les mer

 

Åpen dag 23. april på Eiganes og Lagård gravlund


Tirsdag 23. april kl. 15-19 er det åpen dag! Du kan komme og få gratis singel og jord og vi stiller med dyktige folk som kan gi råd og hjelp til stell av gravene.

Les mer

 

Åpen dag 23. april på Eiganes og Lagård gravlund


Tirsdag 23. april kl. 15-19 er det åpen dag! Du kan komme og få gratis singel og jord og vi stiller med dyktige folk som kan gi råd og hjelp til stell av gravene.

Les mer

 

Restaurering av domkirken


På domkirken2025.no kan du lese mer om den pågående restaureringen av Stavanger domkirke.

Les mer

 

Restaurering av domkirken


På domkirken2025.no kan du lese mer om den pågående restaureringen av Stavanger domkirke.

Les mer

 
 

Dåp- hva sies det ja til?

Dåp i kirken. Den lille i lang, hvit kjole bæres opp foran menigheten. Hvorfor velger vi dåp? Hvorfor inviterer vi til feiring?

Les mer

 

Jobb hos oss!

Her kan du se våre ledige stillinger!

Les mer

 

Kirkevalget- Har du forslag?

I september er det valg i kirken. Hvem synes du skal stille til valg?

Les mer

 

Tilbud om sorggrupper

Dette er grupper hvor den enkelte kan dele tanker og følelser omkring egen sorg – og samtidig lytte til andres erfaringer.

Les mer