Kirkekulturell myldring


Kulturutvalget i Stavanger kirkelige fellesråd forvalter en tilskuddsordning til åpne kulturarrangement i kirkene kalt Kirkekulturell myldring.

 

To ganger i året inviteres arrangører til å sende søknad om tildeling av midlene som er bevilget av Stavanger kommune og Stavanger kirkelige fellesråd. Fordeling av midler til arrangementer skjer under forutsetning av slik tildeling. Arrangement i Stavanger domkirke, St Petri og St Johannes kan søke direkte til Stavanger kommunes kulturarrangørordning.

Kulturutvalget ønsker å stimulere til:
- å øke kulturvirksomheten i kirkene og å ta i bruk ulike genre som musikk, drama, billedkunst, litteratur, dans med mer.
- å øke samarbeidet mellom ulike kunstneriske uttrykksformer.
- å øke bruk av kunstneriske uttrykksformer i gudstjenesten.
- å øke samarbeid mellom menighetene i Stavanger, gjerne ved fellestiltak, oppføring flere steder, utveksling av ressurser og lignende.
- nyskaping innenfor kulturområdet
 
Kulturutvalget stiller krav om at enkeltproduksjonene skal gjennomføres med bruk av profesjonelle utøvere, gjerne i samarbeid med amatører.  Man skal også vise respekt for kirkerommets egenart.

Kulturutvalget ønsker også at arrangementene skal ha en målsetting (et hovedfokus) som kan beskrives i søknaden.

NB. Ingen tiltak kan påregne fullfinansiering. Det er et absolutt krav at arrangementene har en vesentlig del av egenfinansiering.  Ufullstendige eller mangelfulle søknader kan bli forkastet. Søknaden skal ha to underskrifter. For menighetene skal den ene være kulturutvalgets leder, menighetsrådsleder eller daglig leder.

Midlene utbetales når rapport fra arrangementet fremlegges.  Rapporten skal inneholde regnskap.

Denne våren har koronasituasjonen endret mye på så mange områder. Vi avventer nasjonale føringer på hva som vil være mulig for kulturarrangementet for høsten 2020.  De nasjonale føringer vil kunne gjøre det ønskelig og mulig å tenke annerledes om kulturarrangementer i kirken høsten 2020. Det vil føre til justeringer i hva vi vil kunne gi støtte til. Straks vi vet mer, vil informasjon bli lagt på denne siden.

Søknadsfrist for tildelinger høsten 2020 er derfor forlenget til 1 juni 2020.
For spørsmål om ordningen kan rådgiver Ola Ohm kontaktes,
enten på e-post eller på telefon 51 84 04 04.

Søknadskjema

Rapportskjema

Tilbake