Kirkekulturell myldring


Kulturutvalget i Stavanger kirkelige fellesråd forvalter en tilskuddsordning til åpne kulturarrangement i kirkene kalt Kirkekulturell myldring.

 

To ganger i året inviteres arrangører til å sende søknad om tildeling av midlene som er bevilget av Stavanger kommune og Stavanger kirkelige fellesråd. Fordeling av midler til arrangementer skjer under forutsetning av slik tildeling. Arrangement i Stavanger domkirke, St Petri og St Johannes kan søke direkte til Stavanger kommunes kulturarrangørordning.

Kulturutvalget ønsker å stimulere til:
- å øke kulturvirksomheten i kirkene og å ta i bruk ulike genre som musikk, drama, billedkunst, litteratur, dans med mer.
- å øke samarbeidet mellom ulike kunstneriske uttrykksformer.
- å øke bruk av kunstneriske uttrykksformer i gudstjenesten.
- å øke samarbeid mellom menighetene i Stavanger, gjerne ved fellestiltak, oppføring flere steder, utveksling av ressurser og lignende.
- nyskaping innenfor kulturområdet
 
Kulturutvalget stiller krav om at enkeltproduksjonene skal gjennomføres med bruk av profesjonelle utøvere, gjerne i samarbeid med amatører.  Man skal også vise respekt for kirkerommets egenart.

Kulturutvalget ønsker også at arrangementene skal ha en målsetting (et hovedfokus) som kan beskrives i søknaden.

NB. Ingen tiltak kan påregne fullfinansiering. Det er et absolutt krav at arrangementene har en vesentlig del av egenfinansiering.  Ufullstendige eller mangelfulle søknader kan bli forkastet. Søknaden skal ha to underskrifter. For menighetene skal den ene være kulturutvalgets leder, menighetsrådsleder eller daglig leder.

Midlene utbetales når rapport fra arrangementet fremlegges.  Rapporten skal inneholde regnskap.

Denne våren har koronasituasjonen endret mye på så mange områder. Det er har vært gjennomført en ordinær søknadsrunde for høsten 2020 (med søknadsfrist 01.06.2020). Vedtak om teldelinger blir sendt ut innen 1. juli. 
Det tillyses en ekstra runde for arrangementer som skal gjennomføres høsten 2020, men som ennå ikke har søkt. Denne runden får søknadsfrist 01.09.2020.

 

Den ordinære runden for våren 2021 har søknadsfrist 15.11.2020 (søknadsskjema blir lagt ut omkring 10.09).


For spørsmål om ordningen kan kirkens servicetorg kontaktes.

Søknadskjema

Rapportskjema

Tilbake