Kirkekulturell myldring


Kulturutvalget i Stavanger kirkelige fellesråd forvalter en tilskuddsordning til åpne kulturarrangement i kirkene kalt Kirkekulturell myldring.

To ganger i året inviteres arrangører til å sende søknad om tildeling av midlene som er bevilget av Stavanger kommune og Stavanger kirkelige fellesråd. Fordeling av midler til arrangementer skjer under forutsetning av slik tildeling. 

Kulturutvalget ønsker å stimulere til:
- å øke kulturvirksomheten i kirkene og å ta i bruk ulike genre som musikk, drama, billedkunst, litteratur, dans med mer.
- å øke samarbeidet mellom ulike kunstneriske uttrykksformer.
- å øke bruk av kunstneriske uttrykksformer i gudstjenesten.
- å øke samarbeid mellom menighetene i Stavanger, gjerne ved fellestiltak, oppføring flere steder, utveksling av ressurser og lignende.
- nyskaping innenfor kulturområdet
 
Kulturutvalget stiller krav om at enkeltproduksjonene skal gjennomføres med bruk av profesjonelle utøvere, gjerne i samarbeid med amatører.  Man skal også vise respekt for kirkerommets egenart.

Kulturutvalget ønsker også at arrangementene skal ha en målsetting (et hovedfokus) som kan beskrives i søknaden.

NB. Ingen tiltak kan påregne fullfinansiering. Det er et absolutt krav at arrangementene har en vesentlig del av egenfinansiering.  Ufullstendige eller mangelfulle søknader kan bli forkastet. Søknaden skal normalt ha to underskrifter. For menighetene skal den ene være kulturutvalgets leder, menighetsrådsleder eller daglig leder.

NB. Etter vedtak i utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialg  i Stavanger kommune må alle kulturarrangementer som mottar tilskudd fra Kirkekulturell myldring, fra og med våren 2024 tilby studentrabatt

Midlene utbetales når rapport fra arrangementet fremlegges.  Rapporten skal inneholde regnskap.

Søknadene for høsten 2024 har søknadsfrist 30.04.2024.


For spørsmål om ordningen kan kirkens servicetorg kontaktes.

Søknadskjema

Rapportskjema

Tilbake

Del