Medlemskap i Den norske kirke


 

Dersom du ønsker å bli medlem av Den norske kirke, er du velkommen til å kontakt et av menighetskontorene eller kirkens servicetorg.

Det er dåpen som gir medlemskap i kirken. Innmelding må skje ved personlig frammøte.

De som alt er døpt må dokumentere dette (ha med dåpsattest) og oppgi eget fødselsnummer (11 siffer). De som ikke er døpt, men ønsker medlemskap vil kunne bli døpt. Det er soknepresten som følger opp dette.

Dersom du ønsker å melde deg ut av Den norske kirke skjer dette ved henvendelse til et menighetskontor, kirkens servicetorg eller til Kirkerådet (Den norske kirkes medlemsregister) sentralt.

Du kan lese mer om medlemsskap i den norske kirke, inn- og utmelding, tilhørige og mer på https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/medlem/

Tilbake