Medlemskap i Den norske kirke


Dersom du ønsker å bli medlem av Den norske kirke eller melde deg ut, er du velkommen til å kontakte et av menighetskontorene eller kirkens servicetorg.

Det er dåpen som gir medlemskap i kirken.

Du kan lese mer om medlemsskap i den norske kirke, inn- og utmelding, tilhørige og mer på kirken.no/nb-NO/om-kirken/

Tilbake

Del