Store summer til Hesby og Sjernarøy


Nylig kom meldingen om at Sjernarøy og Hesby kirker får henholdsvis 522.000 og 900.000 kroner fra Riksantikvaren til istandsetting.

 

Sjernarøy og Hesby er to av fem middelalderkirker i Stavanger kommune.

-Dette er gledelig og viktig for disse to av våre flotte middelalderkirker, sier kirkeverge i Stavanger kirkelige fellesråd Rune Skagestad. 

Begge kirkene har store behov, og siden byggene er fredet som kulturminner ligger det også sterke føringer for hvordan arbeidet skal utføres. Det er også en klar forventning fra Riksantikvaren om at kommunen er med og bidrar. 

-Vi har et godt forhold til kommunen i slike saker fortsetter Skagestad, vi både håper og tror de vil være med og bidra slik at vi kan ta best mulig vare på disse kulturhistorisk svært viktige kirkebyggene i kommunen vår. 

Tilbake