Avtale om stell av grav


Planting, stell og vanning av gravsted kan ordnes ved opprettelse av avtale mellom fester (også advokat og bobestyrer) og Stavanger kirkelige fellesråd. Gravsted kan bestå av én eller flere graver.

 

Det er to typer avtale:
1: Avtale med årlig fakturering
2: Avtale med forhåndsbetalt gravstell. 

Ved avtale for forhåndsbetalt gravstell kan beløpet som innbetales variere etter hvor stort gravstedet er og om det er plen eller singel. Minimum kr. 5.000.- må innbetales. Renter blir lagt til i avtalen i desember hvert år. Maksimum innbetaling til forhåndsbetalt gravstell er ca 15 ganger årsbeløpet. 

Etableringsbeløp for alle nye avtaler er pr. 01.01.2020 kr. 500,00. 
Dersom et gravsted må settes i stand før vi overtar stellet, for eksempel med ny singel, rette opp monument, justere kantsteiner, beskjæring osv., vil kostnaden for dette komme på avtalen og lagt på fakturaen for etablering. 

En gravstellavtale innebærer: 
-stell av bed
-to beplantninger (vår- og sommerblomster) 
-vanning
-ugressbehandling i singel 
-grønt dekke blir lagt på gravstedet på høsten 
De som ønsker det kan i tillegg få krans på graven til jul. En krans koster for tiden kr. 150,00. 

Årspris for gravstell er den samme enten en velger årlig fakturering eller forhåndsbetaling. Pr. 1.1.2020 gjelder følgende priser:
Gravsted med 1 grav
1 grav m/ plen kr. 1300,00 (avtale 331) Maks beløp ved forhåndsbetaling kr. 19.500 
1 grav m/ singel kr. 1400,00 (avtale 332) Maks beløp kr. 21.000 
1 grav m/ plen inkl. krans kr. 1450,00 (avtale 341) Maks beløp kr. 21.750 
1 grav m/ singel inkl. krans kr. 1550,00 (avtale 342) Maks beløp kr. 23.250 

Gravsted med 2 graver
2 graver m/ plen (1 støtte) kr. 1300,00 (avtale 331) Maks beløp kr. 19.500
2 graver m/ plen inkl krans (1 støtte) kr 1450 (avtale 341) Maks beløp 21.750
2 graver m/ singel kr. 1700,00 (avtale 333) Maks beløp kr. 25.000 
2 graver m/singel inkl. krans kr. 1850,00 (avtale 343) Maks beløp kr. 27.250 

Gravsted med 3 graver
3 graver m/singel kr. 1950,00 (avtale 334) Maks beløp kr. 29.250 
3 graver m/singel inkl. 1 krans kr. 2100,00 (avtale 344) Maks beløp kr. 31.500 

Gravsted med 4 graver
4 graver m/singel kr. 2150,00 (avtale 335) Maks beløp kr. 32.250 
4 graver m/singel inkl. 1 krans kr. 2300,00 (avtale 345) Maks beløp kr. 34.500 

Dersom gravstedet har flere graver, ta kontakt for priser og avtalebeløp. 

Bestilling av avtale eller spørsmål om ny eller inngått avtale:
Epost til post.stavanger@kirken.no 
Sentralbord Kirkens servicetorg er tlf. 51840400

Tilbake