Stell av gravsted


Gravplassene i Stavanger tilbyr stell av gravsted. Ved å inngå en avtale om stell vil gravplassen plante, stelle og vanne gravstedet i henhold til avtalen.

Avtalen inngås for et gravsted, bestående av én eller flere graver. Avtalen inngås mellom fester av gravstedet (privatperson, advokat eller bobestyrer) og Stavanger kirkelige fellesråd.

Stellavtaler som skal settes i gang i løpet av 2023 må bestilles innen 20. oktober 2023.

Alle bestillinger av stell mottatt etter 20. oktober vil settes i gang fra 1. januar 2024.

NB: Det er fester som skal sende inn bestilling av stell og signere på avtalen. Kan ikke fester gjøre det – vurder om det kan være aktuelt å ta over som fester for gravstedet (les mer her), hvis ikke, sørg for at du har fullmakt, du vil bli etterspurt før søknaden kan behandles.

 

Hvorfor trenger vi tid for å komme i gang med stell og hvordan skjer det?

  • avhengig av gravstedets tilstand vil vi muligens ha behov for å utføre arbeid for å sette i stand gravstedet
  • du vil få tilsendt avtale for å sette stell i gang, det vil inneholde pris for årlig vedlikehold og estimert pris for istandsetting
  • når vi har fått avtalen tilbake med signatur, vil stellet settes i gang og faktura for etablering og istandsetting sendes. Årlig faktura/trekking av fond skjer i løpet av våren og kommer på en annen faktura.

 

 

Vi tilbyr to typer avtale:
1: Avtale med årlig fakturering
2: Avtale med opprettelse av et fond (forhåndsbetalt gravstell). 

Ved avtale med fond innbetales minimum kr 5.000. Maksimum innbetaling til fond er ca 15 ganger årsbeløpet. Renter blir lagt til i avtalen i desember hvert år.

Etableringsbeløp for alle nye avtaler er pr. 01.01.2021 kr. 500. 
Noen gravsteder må settes i stand før vi kan overta stellet. Utgifter for nødvendig oppgradering (ny singel, justere kantsteiner, beskjæring o.l.) kommer i tillegg til årsprisen for gravstellet. 

 

En gravstellavtale innebærer: 

  • stell av bed
  • to beplantninger: vår - og sommerblomster 
  • vanning
  • ugressbehandling i singel 
  • grønt dekke blir lagt på gravstedet på høsten 

De som ønsker det kan i tillegg få avtale inkl krans til jul. En krans koster for tiden kr. 150. 

 

Fyll ut dette skjemaet for å bestille gravstell

 

Årspris for gravstell er den samme enten en velger årlig fakturering eller forhåndsbetaling. Pr. 1.1.2021 gjelder følgende priser:
Gravsted med 1 grav
1 grav m/ plen kr. 1.330 (avtale 331) Maks beløp ved forhåndsbetaling kr. 20.000 
1 grav m/ singel kr. 1.430 (avtale 332) Maks beløp kr. 22.000 
1 grav m/ plen inkl. krans kr. 1.480 (avtale 341) Maks beløp kr. 22.000 
1 grav m/ singel inkl. krans kr. 1.580 (avtale 342) Maks beløp kr. 24.000

Gravsted med 2 graver
2 graver m/ plen (1 støtte) kr. 1.330 (avtale 331) Maks beløp kr. 20.000
2 graver m/ plen inkl krans (1 støtte) kr 1480 (avtale 341) Maks beløp 22.000
2 graver m/ singel kr. 1.740 (avtale 333) Maks beløp kr. 26.000 
2 graver m/singel inkl. krans kr. 1.890 (avtale 343) Maks beløp kr. 28.000 

Gravsted med 3 graver
3 graver m/singel kr. 1.990 (avtale 334) Maks beløp kr. 30000 
3 graver m/singel inkl. 1 krans kr. 2.140 (avtale 344) Maks beløp kr. 32.000 

Gravsted med 4 graver
4 graver m/singel kr. 2.190 (avtale 335) Maks beløp kr. 33.000 
4 graver m/singel inkl. 1 krans kr. 2.350 (avtale 345) Maks beløp kr. 35.000 

Dersom gravstedet har flere graver så oppgis prisene i svaret i e-post. 

Tilbake

Del