Stell av gravsted


Gravplassene i Stavanger tilbyr stell av gravsted. Ved å inngå en avtale om stell vil gravplassen plante, stelle og vanne gravstedet i henhold til avtalen.

STELLAVTALER SOM INNGÅS FOM 26. MAI 2023 BLIR GJELDENDE FRA HØSTEN 2023 OG FAKTURERES CA HALV PRIS.

Avtalen inngås for et gravsted, bestående av én eller flere graver. Avtalen inngås mellom fester av gravstedet (privatperson, advokat eller bobestyrer) og Stavanger kirkelige fellesråd.

Vi inngår langvarige stellavtaler i perioden januar til og med september.

 

Vi tilbyr to typer avtale:
1: Avtale med årlig fakturering
2: Avtale med opprettelse av et fond (forhåndsbetalt gravstell). 

Ved avtale med fond innbetales minimum kr 5.000. Maksimum innbetaling til fond er ca 15 ganger årsbeløpet. Renter blir lagt til i avtalen i desember hvert år.

Etableringsbeløp for alle nye avtaler er pr. 01.01.2021 kr. 500. 
Noen gravsteder må settes i stand før vi kan overta stellet. Utgifter for nødvendig oppgradering (ny singel, justere kantsteiner, beskjæring o.l.) kommer i tillegg til årsprisen for gravstellet. 

 

En gravstellavtale innebærer: 

  • stell av bed
  • to beplantninger: vår - og sommerblomster 
  • vanning
  • ugressbehandling i singel 
  • grønt dekke blir lagt på gravstedet på høsten 

De som ønsker det kan i tillegg få avtale inkl krans til jul. En krans koster for tiden kr. 150. 

 

Inngå stellavtale:

For å inngå en stellavtale sender fester (advokat / bobestyrer) av gravstedet oss en e-post på post.stavanger@kirken.no med følgende opplysninger:

  • Fullt navn
  • Kontaktopplysninger (telefonnummer, epost, postadresse)
  • Gravplass, gravnummer og / eller navn på gravlagt
  • Avtale med eller uten krans til jul
  • Årlig fakturering av stell eller opprettelse av fond (forhåndsbetalt gravstell) med ønsket beløp for innbetaling.

Vi vil kontakte deg på e-post med informasjon om etableringskostnader, evt istandsettingskostnader, avtale for signering, og mulig oppstartsdato.

 

Årspris for gravstell er den samme enten en velger årlig fakturering eller forhåndsbetaling. Pr. 1.1.2021 gjelder følgende priser:
Gravsted med 1 grav
1 grav m/ plen kr. 1.330 (avtale 331) Maks beløp ved forhåndsbetaling kr. 20.000 
1 grav m/ singel kr. 1.430 (avtale 332) Maks beløp kr. 22.000 
1 grav m/ plen inkl. krans kr. 1.480 (avtale 341) Maks beløp kr. 22.000 
1 grav m/ singel inkl. krans kr. 1.580 (avtale 342) Maks beløp kr. 24.000

Gravsted med 2 graver
2 graver m/ plen (1 støtte) kr. 1.330 (avtale 331) Maks beløp kr. 20.000
2 graver m/ plen inkl krans (1 støtte) kr 1480 (avtale 341) Maks beløp 22.000
2 graver m/ singel kr. 1.740 (avtale 333) Maks beløp kr. 26.000 
2 graver m/singel inkl. krans kr. 1.890 (avtale 343) Maks beløp kr. 28.000 

Gravsted med 3 graver
3 graver m/singel kr. 1.990 (avtale 334) Maks beløp kr. 30000 
3 graver m/singel inkl. 1 krans kr. 2.140 (avtale 344) Maks beløp kr. 32.000 

Gravsted med 4 graver
4 graver m/singel kr. 2.190 (avtale 335) Maks beløp kr. 33.000 
4 graver m/singel inkl. 1 krans kr. 2.350 (avtale 345) Maks beløp kr. 35.000 

Dersom gravstedet har flere graver så oppgis prisene i svaret i mottatt e-post. 

Tilbake

Del