Tilrettelagt konfirmasjon


Konfirmasjon er for alle som ønsker det, og derfor inviterer alle menigheter til konfirmasjonsundervisning. Erfaringer viser at ikke alle synes det er lett å følge vanlig konfirmasjonsundervisning. Derfor har Madlamark menighet i mange år tilbudt et opplegg som er beregnet for konfirmanter med utviklingshemming. Tilbakemeldingene er svært gode. Opplegget er et fellestiltak for menighetene i Stavanger. Vi har ikke navn på de konfirmantene dette gjelder, men har fått dele ut invitasjoner via skolen ungdommen går på.

Gjennom konfirmasjonstiden ønsker vi at konfirmantene skal få et møte med kirken og den kristne tro. Vi ønsker å legge vekt på å gi konfirmantene opplevelse, erfaring, undring og deltakelse i en trygg ramme preget av et fast mønster.

Dersom dere ønsker nærmere informasjon om opplegget er dere velkommen til å ta kontakt. Mer informasjon og påmelding finnes på Madlamark menighets hjemmeside www.imarka.no

Kontakt:
Jan Steinar Halås
Kateket i Madlamark menighet

Tlf: 51840400/51 59 93 53
Mail: jh664@kirken.no

 

Tilbake

Del