Ny kirkeverge tilsatt


Rune Skagestad er i tilsatt som kirkeverge i det nye Stavanger kirkelige fellesråd. Rune Skagestad er i dag kirkeverge i Randaberg og tiltrer stillingen i Stavanger medio oktober.

 

Rune Skagestad er tilsatt som kirkeverge.

Rune Skagestad er 52 år, fra Risør, men har bodd mesteparten av livet i Stavanger.

Han er utdannet teolog fra Misjonshøgskolen, har vært misjonsprest i Etiopia, arbeidet ved Misjonsselskapet som misjonssekretær for Etiopia, Midtøsten, Kroatia og Brasil, arbeidet ved Misjonshøgskolen som studieveileder.

Skagestad er en erfaren kirkeverge, han har vært kirkeverge i Randaberg siden 2011 og har vært medlem av kirkevergelagets styre i Stavanger bispedømme. Kirkevergene i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg har nært samarbeid om en rekke saker.

Skagestad tilhører Tasta menighet, har sittet i menighetsrådet i flere perioder, har representert Tasta i fellesrådet og var fellesrådets leder i 3 år.

Han har mange interesser, er sterkt sportsinteressert og heier på Viking.

Tilsettingen ble foretatt i Kirkelig fellesnemnd Stavanger sitt møte 8.mai.2019.

Vi ønsker Rune Skagestad hjertelig velkommen i stillingen i Stavanger.

Tilbake