Digitale andakter og sangstunder


Da smittevernregler la begrensninger på tro- og livssynsutøvelsen ved alders- og sykehjemmene i Stavanger, fant kirken og kommunen nye løsninger sammen.

Sangene er innspilt i St. Petri og Madlamark kirke. Andaktene tas opp i forskjellige kirker i Stavanger.

På grunn av alle koronarestriksjonene det siste året, har det vært begrensede muligheter til å ivareta beboere i alders- og sykehjem sin rett til tros- og livssynsutøvelse. Stavanger kirkelige fellesråd fikk i samarbeid med Stavanger kommune høsten 2020 støtte fra Statsforvalteren i Rogaland til å lage en digital allsangressurs til sangboken «Syng med», samt å produsere digitale andakter beregnet på beboere i alders- og sykehjem.

Til nå er det produsert rundt 40 sanger og det produseres stadig nye andakter. Disse er tilgjengelige på Kirkene i Stavanger sin YouTube – kanal.

Andreas Borge Håmsø er kommunikasjonsrådgiver i Stavanger kirkelige fellesråd, og er prosjektansvarlig for de digitale sang- og andaktsressursene. Han sier det har vært en god opplevelse å lage filmene, som nå sendes ukentlig på Stavanger kommunes egen tv-kanal på alders- og sykehjem.

"Som å være i kirken igjen"
– Det er fint å få være med å ivareta de eldre i denne nye digitale hverdagen vi er midt oppe i. Det er kjekt å vise fram kirkene våre og samarbeidet med prestene har vært godt, og forteller Håmsø.

Andaktsfilmene tas vanligvis opp i kirken der presten eller diakonen hører til, og seerne får gjerne også høre litt om kirkebygget og kirkekunsten i tillegg til andakt og sang.

– Vi har fått god respons. Folk sier de setter stor pris på andaktene, og de synes også det er kjekt å se de forskjellige kirkene. Fra et sykehjem fikk jeg en tilbakemelding om at det var nesten som å være i kirken igjen, sier Håmsø.

85 % av beboerne på alders- og sykehjem har en demensdiagnose. Det har lagt føringer for formen på andaktsfilmene.
– Andaktene er skreddersydd for de eldre. Det er rolige program, de går ikke så fort som mange andre program gjør. Sangene er gjenkjennelige og ligger i et sangbart toneleie.
Også prester og diakoner som vanligvis besøker sykehjemmene, har tatt godt imot andaktsfilmene som et alternativ til fysiske besøk, forteller Andreas Borge Håmsø.

Gir mot og håp
Anna Dalaker er sykehjemsprest på Tasta sykehjem, og har vært med i samarbeidet om å produsere og få ut andaktene og sangressursene til alders- og sykehjemmene i kommunen.

– Her jeg jobber gir beboerne tydelig uttrykk for at samtaler, andakter og sangstunder gir mot og håp i hverdagen. Men med smitteverntiltak og koronarestriksjoner er det mange beboere som ikke har fått ivaretatt rettighetene sine når det gjelder tros- og livssynsutøvelse. Digitale andakter og sangressurser er et hjelpemiddel til å ivareta retten til denne åndelige dimensjonen. 

– Skjerm kan ikke erstatte relasjonene, som jo er grunnleggende viktig spesielt i demensomsorgen, men det gjør likevel en stor forskjell å ha disse digitale verktøyene, sier Dalaker.

Sang og musikk er viktig
Andaktene er også etterspurt av sykehjemsansatte, som vet at dette er viktig for beboerne. Nå sendes andaktene på den kommunale internkanalen for sykehjemmene i Stavanger. 

Allsangressursen fra "Syng med" kan spilles av fra mobiltelefon, og er dermed et lett tilgjengelig hjelpemiddel å bruke for en som besøker beboere på sykehjem.

– All forskning på demens sier at sang og musikk er viktig, og aktiverer andre deler av hjernen enn den kognitive. Beboere med demens kjenner ofte igjen sanger som de pugget da de var barn, og kan gjerne synge mange vers utenat, forteller Anna Dalaker. 

Tilbake

Del