Takk for din stemme!


Dine stemmer til kirkevalget er telt, og resultatene er klare.

 

I valg til menighetsråd i kirkene i Stavanger kommune var det 6591 stemmer- en oppslutning på 10%. Flere tall, og hvem som ble valgt i din menighet finner du på menighetenes egne nettsider.

På kirken.no/stavanger finner du resultater og oppdateringer om bispedømmerådsvalget.

Tilbake