Informasjon om gravfeste


Her finner du informasjon om: overføring av gravfesteavtale, oppsigelse av gravfesteavtale og deling av gravsted.

Kirkegården på Fogn. Foto: Andreas Borge Håmsø

Faktura for gravfesteavtaler med forfall i år er et tilbud om fornyelse av festeavtale mot betaling av avgift. Fakturaen er sendt til alle som fester en eller flere graver hvor festeperioden går ut. Du som står som ansvarlig for grav(er) der frigravsperioden på 20 år utløper har også mottatt faktura fra oss. 

Et gravsted kan bestå av en eller flere graver. På fakturaen står navnet til den siste som er gravlagt i gravstedet og andre opplysninger som gravnummer og gravplass. 

Ved betaling av tilsendt faktura innen fristen vil feste-avtalen fornyes med 10 år. Betalt faktura gjelder som festebevis. De til en hver tid gjeldende regler i lov, forskrift og vedtekter er rammen om avtalen. Lenker finnes nederst på siden. Fornyelse av festeavtale er frivillig. 

Dersom du ikke ønsker å fornye festeavtalen, ber vi deg undersøke om det er andre familiemedlemmer som vil overta avtalen (overføring av gravfesteavtale.) Vi har erfaring for at det ofte er tilfelle. Tilsendt faktura kan likevel benyttes ved betaling av festeavgiften. Gravfesteavtalen kan overføres eller sies opp ved å sende epost. Epostadressene må da inneholde fornavn og etternavn for å være godkjent som underskrift. 

 

Overføring av gravfesteavtale
Overføring av gravfesteavtale medfølger festeansvar og rettigheter i henhold til  lovverk, forskrifter og lokale vedtekter (lenker nederst i artikkelen). For at en gravfesteavtale skal overføres kreves det samtykke både fra nåværende og fra ny fester. 

Klikk her for å sende epost om overføring av gravfesteavtale.

(Dersom du ikke har anledning til å sende epost kan du laste ned og skrive ut skjema her)

 

Oppsigelse av gravfesteavtale
Oppsigelse av gravfesteavtale må være skriftlig av fester.

Klikk her for å sende epost med oppsigelse av gravfesteavtale.

(Dersom du ikke har anledning til å sende epost kan du laste ned og skrive ut skjema her)

 

Deling av gravsted
Det er mulig å søke om å dele et gravsted. For at et gravsted skal kunne deles, må dette være mulig ut fra utforming og lokale forhold. Forvaltningen vil befare gravstedet og vurdere mulighetene for deling. Dersom gravmonumentet står på midten av to graver må monumentet flyttes, dette må organiseres og bekostes av fester.  

Klikk her for å sende epost med søknad om deling av gravsted.

 

Lenker:

Gravferdsloven og forskrifter på lovdata.no

Lokale vedtekter

Serviceerklæring 

Tilbake

Del