Informasjon om gravfeste


Her finner du informasjon om: overføring av gravfesteavtale, oppsigelse av gravfesteavtale og deling av gravsted.

Kirkegården på Fogn. Foto: Andreas Borge Håmsø

Fakturaer for forlengelse av festeavtale sendes ut en gang i året. Alle som fester en eller flere graver hvor festeperioden går ut vil få faktura fra oss. Du som står som ansvarlig for grav(er) der frigravsperioden på 20 år utløper vil også mottatt faktura fra oss.  

Fornyelse av festeavtale er frivillig. Ved betaling innen fristen vil festeavtalen fornyes med 10 år. Betalt faktura gjelder som festebevis. De til enhver tid gjeldende regler i lov, forskrift og vedtekter er rammen om avtalen. Lenker finnes nederst på siden. Gravfestavgiften i 2024 er på kr 270,- pr. grav pr. år, og det faktureres for 10år frem i tid. 

Faktura 
Faktura sendes som efaktura eller til digital postkasse for de som har muligheten for det. De valgene du har tatt for digital kommunikasjon i din bank og hos posten har en innvirkning på hvor din faktura er tilgjengelig. Dersom du ikke får faktura digitalt vil du få den som brev i postkassen. Dersom du ikke har fått fakturaen eller ønsker å få den tilsendt på nytt kan du sende oss en henvendelse på post.stavanger@kirken.no med emnefelt: Faktura feste 2024. Spesifiser hvilken e-post eller adresse du ønsker at vi sender fakturaen til, og oppgi fullt navn (fester av gravstedet).  

Gravstedet 
Et gravsted kan bestå av en eller flere graver. Det kan bestå av flere graver selv om det kun er et gravmonument. På fakturaen står navnet til den siste som er gravlagt i gravstedet og andre opplysninger som gravnummer og gravplass. Dersom du har fått en faktura på mer enn 2.700 kr, betyr det at det er flere graver i gravstedet. 

Dersom du ikke ønsker å fornye avtalen, ber vi deg vurdere andre muligheter.  
Dersom du ikke ønsker å fornye festeavtalen, ber vi deg undersøke om det er andre familiemedlemmer som vil overta avtalen (overføring av gravfesteavtale.) Vi har erfaring med at det ofte er tilfelle. Tilsendt faktura kan likevel benyttes ved betaling av festeavgiften. Gravfesteavtalen kan overføres eller sies opp ved å sende epost. Epostadressene må da inneholde fornavn og etternavn for å være godkjent som underskrift.  

  

Overføring av gravfesteavtale 
Overføring av gravfesteavtale medfølger festeansvar og rettigheter i henhold til lovverk, forskrifter og lokale vedtekter (lenker nederst i artikkelen). For at en gravfesteavtale skal overføres kreves det samtykke både fra nåværende og fra ny fester.  

Klikk her for å sende epost om overføring av gravfesteavtale.

(Dersom du ikke har anledning til å sende epost kan du laste ned og skrive ut skjema her)

 

Oppsigelse av gravfesteavtale
Oppsigelse av gravfesteavtale må være skriftlig av fester.

Klikk her for å sende epost med oppsigelse av gravfesteavtale.

(Dersom du ikke har anledning til å sende epost kan du laste ned og skrive ut skjema her)

 

Deling av gravsted
Det er mulig å søke om å dele et gravsted. For at et gravsted skal kunne deles, må dette være mulig ut fra utforming og lokale forhold. Forvaltningen vil befare gravstedet og vurdere mulighetene for deling. Dersom gravmonumentet står på midten av to graver må monumentet flyttes, dette må organiseres og bekostes av fester.  

Klikk her for å sende epost med søknad om deling av gravsted.

 

Lenker:

Gravferdsloven og forskrifter på lovdata.no

Lokale vedtekter

Serviceerklæring 

Tilbake

Del