Smittevern i begravelser


OPPDATERT 15.01.2022 Begravelser gjennomføres på en trygg og verdig måte og tilpasses smittevernregler.

 

Eiganes kapell Foto: Tore Edland

Deltakerantallet er nå inntil 200 på faste tilviste plasser. Våre bygninger er ulike i størrelse og sammen med kravet om at vi skal holde avstand, setter det rammene for hvor mange som kan delta. 

Vi har et styringstall for hver enkelt bygning som en kan planlegge etter. (Se under)  

For å sikre god gjennomføring er det viktig å planlegge begravelsen og vi oppfordrer til å tenke gjennom hvilken kategori som er aktuell. 

  • Åpne begravelser, der en er trygg på at det er plass til de som kommer 
  • Delvis åpne begravelser der en inviterer deltakere, men holder åpent for at andre kan komme og fylle opp ledige plasser.  
  • Begravelser for inviterte 

De nasjonale og lokale tiltakene er satt for å begrense og bremse spredning av viruset. Det er viktig at vi fortsetter å bli hjemme hvis vi er syke, holder avstand og har god håndhygiene. Det er fortsatt påbudt med munnbind dersom en ikke kan holde minst 1 meters avstand. 

Stavanger kirkelige fellesråd forvalter 23 gravplasser og ett krematorium og yter tjenester for hele kommunens befolkning – uavhengig av tro, livssyn og kulturell bakgrunn. Vi vil fortsette å gjøre alt vi kan for å utøve vårt samfunnsoppdrag med respekt og verdighet. 

Vi følger smittevernveilederen for Den norske kirke. 

Styringstall (antall deltakere) for Stavanger, tallene oppdateres jevnlig: 
 
OPPDATERT 14.01.2022

Kapell og kirker som brukes mest til begravelser: 

Livssynsåpne kapell

Maks antall deltakere med 1 m avstand 

Eiganes kapell

20

Krematoriet

74

Tjensvoll kapell

130

Lagård kapell

70

 

Kirker og kapell

Maks antall deltakere med 1 m avstand

Hetland kirke

200

Hundvåg kapell

50

Revheim kirke

130 (85 nede, 45 galleri)

Hinna kirke

200

Austre Åmøy kapell

50

 

Kirker på denne listen som brukes til begravelser avklares med servicetorget (* = må rigges for dette antall):

Kirker og kapell

Maks antall deltakere med
1 m avstand

Bekkefaret kirke

160

Gausel kirke

 

Hillevåg kirke

130

Kampen kirke

150

Madlamark kirke

200

Stokka kirke

200*

St. Johannes kirke

50

St. Petri kirke

200

Sunde kirke

160 *(200)

Tasta kirke

130

Tjensvoll kirke

100 (*130)

Vassøy kapell

45

Varden kirke

125

Vardeneset kirke

120 (*150)

Hundvåg kirke (stengt for renovering)

 

 

Finnøy

Maks antall deltakere med 1 m avstand

Sjernarøy kyrkje

60

Jørstad kyrkje

40

Halsnøy bedehus

50

Talgje kyrkje

40

Hesby kyrkje

Stengt renovering

Fogn kyrkje

85-100

Bethel 80
   

Rennesøy

Maks antall deltakere med 1 m avstand

Askje kirke

70

Hausken kyrkje

80

Sørbø kyrkje

30

Austre Åmøy kapell

40

Utstein kloster kirke

100

Tilbake