Vil du varsle?


Å varsle er å si fra om kritikkverdige forhold, slik at dette kan gjøres noe med. Stavanger kirkelige fellesråd ønsker å legge til rette for at både besøkende, arbeidstakere og frivillige/andre funksjoner på alle nivåer skal kunne føle seg trygge på å varsle om slike forhold. Når du har sendt inn varsel vil du få et svar senest innen åtte dager.

For deg som ikke er medarbeider, men for eksempel har døpt barnet ditt, vært på en gudstjeneste eller deltatt i en begravelse

 

For deg som er frivillig, ansatt, lærling eller  har praksis i Den norske kirke

Den norske kirke skal være et godt sted å være for alle. Kirken skal også være en trygg og åpen arbeidsplass. Både ansatte, frivillige i kirken, besøkende, bruker av kirken og gravplassene har rett til å varsle om kritikkverdige forhold. Målet med å varsle er å si fra. Da kan de ansvarlige gjøre noe med det som har skjedd og hindre at det skjer igjen. 

Synes du det er vanskelig å si ifra på egenhånd? Spør gjerne om hjelp til å varsle fra noen du stoler på. Er du ansatt kan du også snakke med tillitsvalgt eller verneombud.

Alle kan varsle, både ansatte, frivillige og de som deltar. Arbeidsmiljøloven omfatter deg som utfører arbeid for Den norske kirke, enten du er ansatt, lærling eller i praksis. Trykk her for å sende et varsel som "Jeg er medarbeider".

Om du ikke har et arbeidsforhold til kirken, men for eksempel deltar på et arrangement, en gudstjeneste, begravelse, kan du også varsle om kritikkverdige forhold. Trykk her for å varsle som "Jeg er ikke medarbeider". 

Du kan altså varsle ved å trykke på en av knappene over. Er du medarbeider må du velge arbeidsgiver før du kommer til en side som heter Mittvarsel, der du legger inn varselet digitalt. Du kan velge om du vil fortelle varselet muntlig eller om du vil skrive det ned. 

Hva sier lovverket om varsling?
Arbeidsmiljøloven omfatter deg som utfører arbeid for Den norske kirke, her som ansatt, i praksis mm. Som ekstern person, for eksempel deltaker i dåp, bryllup eller i aktiviteter, kan du også å varsle, selv om dette ikke er regulert i lovs form.

Kritikkverdige forhold kan være:

  • Lovbrudd
  • Seksuell trakassering
  • Mobbing
  • Rasisme
  • Diskriminering
  • Økonomisk utroskap

 

Les mer i arbeidsmiljøloven (lovdata.no)

Hva skjer etter jeg har varslet?
Du kan være trygg på at saken din blir behandlet raskt og på en trygg måte. Etter at du har sendt inn et varsel digitalt vil følgende skje: 

  • Når du varsler digitalt via MittVarsel.no vil du få en kvittering når varsel er innsendt. Her ser du ditt brukernavn og passord, som du kan logge inn med senere.
  • Innen 8 dager vil du få svar fra oss om at ditt varsel er mottatt og vil bli behandlet.
  • I mange tilfeller vil saksbehandler ha behov for mer informasjon fra deg og når du logger deg inn i portalen kan du se om det er kommet spørsmål til deg.
  • Det er viktig å beskytte alle som er involverte i en varslingsak. Du vil få melding når saken avsluttes, men du får ikke innsyn i selve saksbehandlingen.

Tilbake

Del