Vi styrker flyktningearbeidet


Maggi Hatløy er ansatt i seks måneder for å lede og koordinere vårt møte med flyktninger.

Kirkeverge Rune Skagestad, Maggi Hatløy og daglig leder i Kirkens bymisjon Rogaland, Inge Takle Mæstad.Foto: Liv Anette Waraas

Som menigheter i Den norske kirke ønsker vi å være godt rustet rustet til å møte flyktninger på best mulig måte. Maggi Hatløy kommer fra Kirkens bymisjon Stavanger som er med på dette samarbeidet. Hun har allerede startet, og skal være med oss i seks måneder i første omgang. Velkommen!

Tilbake

Del