Endring av gravfeste


Her kan du gjøre endringer i din gravfesteavtale.

Kirkegården på Fogn. Foto: Andreas Borge Håmsø

Overføring av gravfesteavtale
Overføring av gravfesteavtale medfølger festeansvar og rettigheter i henhold til  lovverk, forskrifter og lokale vedtekter (lenker nederst i artikkelen). For at en gravfesteavtale skal overføres kreves det samtykke både fra nåværende og fra ny fester. 

Klikk her for å sende epost om overføring av gravfesteavtale.

(Dersom du ikke har anledning til å sende epost kan du laste ned og skrive ut skjema her)

 

Oppsigelse av gravfesteavtale
Oppsigelse av gravfesteavtale må være skriftlig av fester.

Klikk her for å sende epost med oppsigelse av gravfesteavtale.

(Dersom du ikke har anledning til å sende epost kan du laste ned og skrive ut skjema her)

 

Deling av gravsted
Det er mulig å søke om å dele et gravsted. For at et gravsted skal kunne deles, må dette være mulig ut fra utforming og lokale forhold. Forvaltningen vil befare gravstedet og vurdere mulighetene for deling. Dersom gravmonumentet står på midten av to graver må monumentet flyttes, dette må organiseres og bekostes av fester.  

Klikk her for å sende epost med søknad om deling av gravsted.

 

Lenker:

Gravferdsloven og forskrifter på lovdata.no

Lokale vedtekter

Serviceerklæring 

Tilbake

Del