300.000 til mat!


Kirkene i Stavanger mottok kr.300.000 fra Sparebankstiftelsen SR-Bank til «Inkludering via måltid"

Pengene skal brukes i alle menighetene i Stavanger som legger til rette for felles måltid hvor mennesker kan bli kjent med hverandre i sitt nærmiljø. Denne måten å være sammen på vil også være en viktig møteplass for at nyinnflyttede ukrainske flyktninger kan bli kjent med sitt nabolag.

På bildet:

Pengene ble overrakt 07.06.23 i SR-banks lokaler på Domkirkeplassen: F.v. Maggi Hatløy, flyktningekoordinator hos Kirkevergen, Bente Stokdal, banksjef Sparebank 1 SR-bank og Nataliia Talanova, ukrainsk språkpraksiselev.

Tilbake

Del