Restaurering og vedlikehold av kirkene


Flere kirker skal fremover ha betydelig restaurering og vedlikehold.

  • Stavanger domkirke: Det åpnes for vielse i Stavanger domkirke fra og med oktober 2024. Arbeidet utvendig er ikke ferdig og vil pågå på ubestemt tid. Vi har i dag begrenset informasjon om arbeidene. Vi vil oppdatere informasjonen her fortløpende. 
  • Utstein kloster skal restaurere vinduet bak alteret og det vil være stillas både inne og ute fra våren 2024. Det er usikkert når dette arbeidet er ferdig. Her kan du laste ned detaljer om arbeid på Utstein kloster.
  • Sørbø og Hesby: har per dags dato montert stillas og dette vil stå ut 2025.
  • Hesby kyrkje vil være stengt  fra 2.9.2024 - 15.8.2025
  • Sørbø kyrkje vil være stengt fra 9.9.2024- 4.4.2025
  • Hausken Kirke: planlegges stillas sommer 2024 (usikkert varighet) hele kirken.
  • Hetland (Frue) kirke: stillas vil være montert på langsiden som vender mot byen og på bryst side venstre for hoveddøren sommer 2024 (mai til sept)
  • Hinna kirke: planlegges stillas på taket over inngangsparti og på baksiden våren 2025.
  • Talgje kirke: planlegges arbeider fra 2024-2026 som i perioder medfører stillas.

Ta gjerne kontakt med oss på post.stavanger@kirken.no eller telefon 51 84 04 00 for mer informasjon.

Tilbake

Del