Informasjon om betaling for bryllup


Dersom brudeparet, en eller begge, er medlem i Den norske kirke er det gratis å gifte seg i kirkene i Stavanger kommune*

Unntaket er dersom hverken brudepar eller foreldre av brudeparet er bosatt i Stavanger kommune, eller at brudeparet ikke er medlem i Den norske kirke. Da faktureres det for kirke og personell med kr 5300,-  Dersom brudepar ikke er medlem i Den norske kirke faktureres det i tillegg for prest med kr 3700,-

Leie av kirke til vielse fra annet trossamfunn faktureres med kr 3500,-. Ønskes det organist fra oss faktureres det med kr. 1800,- i tillegg. 

*Særskilt for Utstein Kloster kirke
Utstein kloster kirke eies ikke av Den norske kirke, derfor koster det kr. 2000 i leie også for medlemmer i Stavanger. For utenbys/ikke-medlemmer er prisen den samme som for andre kirker. (Medlemmer som bor eller har foreldre som bor i Rennesøy sokn betaler ikke leie.)

Tilbake

Del