Informasjon om betaling for bryllup


Dersom brudeparet, en eller begge, er medlem i Den norske kirke er det gratis å gifte seg i kirkene i Stavanger kommune.

Unntaket er dersom hverken brudepar eller foreldre av brudeparet er bosatt i Stavanger kommune, eller at brudeparet ikke er medlem i Den norske kirke, da faktureres det for kirke og personell (organist og kirketjener) med kr 4500,-  Dersom brudepar ikke er medlem i Den norske kirke faktureres det i tillegg for prest med kr 3500,-

Leie av kirke til vielse fra annet trossamfunn faktureres med kr 3000,-  inkludert kirketjener. Ønskes det organist fra oss faktureres det med kr. 1500,- i tillegg. 

Særskilt for Utstein Kloster
Utstein Kloster kirke eies ikke av Den norske kirke. Spesielle leieavgifter gjelder derfor for klosterkirken.
Brudepar eller når foreldre til brudepar tilhører Rennesøy sokn og Mosterøy sokn er unntatt for denne betalingen.
Leie av klosterkirken Kr. 4200,-
Betaling for organist Kr. 1500,-
Administrative kostnader Kr. 350,-

Tilbake

Del